Tillbaka
 

Nu har Torild Carlsson kommit ut med en uppföljare av sin bok Äntligen måndag!

Författaren har bakgrund inom ekonomi och socialpsykologi och i denna bok med samma titel som i rubriken har han referenser från många forskningsområden inom samhällsvetenskap och psykologi.

En lärobok i karriärkunskap som passar mycket väl att läsa för arbetssökande, coacher, vägledare, arbetsgivare, politiker med flera intresserade resurspersoner.

Några ord och teman som jag fastnar för är Biologdesigner (pedagogisk modell) , karriärkunskap som undervisningsämne, individens beslutshorisont.

Boken är klart läsvärd och ger många tips till läsaren att bygga vidare på vid sina kontakter med arbetsgivare och arbetssökande.

Torild Carlsson, Äntligen måndag, arbetsmarknad för alla, bokförlaget Langenskiöld 2018.

 

 
Tillbaka