Tillbaka

Ett ljus i vinterkylan

Inledning

En kulen februaridag styrde jag kosan för att lyssna på en föreläsning med Mia Törnblom och vad hon har att säga om självkänsla.

Jag hade förväntningar om att få bevista en inspirerande stund. Det skulle visa sig att mina förväntningar inte kom på skam.

Först och främst måste jag säga att det alltid är intressant att lyssna på en föreläsare som gått den långa vägen från en tillvaro med många svårigheter till en annan med många möjligheter och stor framgång.

Föreläsningen

Vad kännetecknar en låg självkänsla? Törnblom räknar upp tre kännetecken:

 • Jag går runt och känner mig som en bluff och jag tror att jag snart ska bli avslöjad.
 • Jag jämför mig med andra hela tiden (och är säker på att de är bättre än mig).
 • Jag ser ner på andra människor och pratar mycket skit om dem.

Mia Törnblom tog upp tankarnas betydelse och hävdade att 95 procent av dem är ständigt återkommande och styr det vi gör i vår vardag. Har negativa tanker övertaget är det därför viktigt att bryta och byta ut tankemönstret.

Önskeläget för de som har en låg självkänsla är att de intalar sig själva följande uppmaning: - Jag är en härlig skit som gör så gott jag kan!

Har du svårt för att övertyga dig själv just för stunden, då är rådet att ljuga för sig själv till dess man tror på det.

Låg självkänsla handlar ofta om rädsla för att göra bort sig. Motsatsen till rädsla är tro och tillit inför sig själv och sina förmågor. Hur gör man för att skaffa sig en god självkänsla?

Affirmationer är ett bra redskap.

Skriv ner saker som du är bra på i en Må-Bra-bok eller på lappar. Ta gärna i. Det gäller att bryta negativa tankebanor. "Ljug" gärna om du har svårt för att komma på saker. Här följer några exempel:

 • Jag duger som jag är.
 • Jag är en bra kompis.
 • Jag är en bra förälder.
 • Jag är uthållig och jag ger aldrig upp.
 • Jag är en god lyssnare.

Det gäller också att göra sig fri från skuld och skam, eftersom detta är så vanligt när man har låg självkänsla och att förlåta sig själv är grundbulten i processen.

Ett bra sätt är att ställa frågor till sig själv och då lägga fokus på utveckling.

Exempel:

 • Har jag sagt ja till något idag som jag inte borde ha gjort?
 • Hade jag för hårda krav på mig idag?
 • Har jag varit oärlig idag? Vad var min del av det?
 • Har jag varit tanklös idag? Vad var min del av det?
 • Om jag fick leva om min dag, hur skulle jag ha gått till väga?

Gör en analys av vad som hänt och tag lärdom av det.

Slutord

Mia Törnblom höll ett högt tempo i vältalighetens tecken och gav församlingen många insiktsfulla ord och goda råd och fick många välförtjänta applåder. Jag lämnade sessionen mycket nöjd, samtidigt som jag tänkte följande:

- Tänk om fler arbetslösa kunde få chansen att lyssna på intressanta föreläsare som har liknande budskap och som kan höja den så viktiga självkänslan. Att få lyssna på en sådan här föreläsning ger kanske mer än att vara deltagare i en 6 månader lång arbetsmarknadsåtgärd som går på tomgång. Rätt eller fel analys av undertecknad, det är frågan. Men en sak är säker. Politiker och tjänstemän måste någon gång börja satsa även på de mjuka aspekterna i sin arbetsmarknadsservice. Även arbetslösa har behov av personlig utveckling och behöver nya impulser för att få ny energi. Då skulle man förmodligen ha lättare att ta till sig arbetsförmedlingens och deras samarbetspartners hårdhänta krav på täta arbetsgivarkontakter. Det måste få kosta pengar och kvalitet måste få kosta.

Tack Mia Törnblom!

© Klas Hägglund, 2009

 

 

Tillbaka