Tillbaka  
  

Goda råd till dig som ska gå på en anställningsintervju

"Sanningens ögonblick"! Det är det här du gått och hoppats på efter att du skickade iväg en ansökan till företaget. Nu gäller det att övertyga rekryteraren eller chefen om att du är den rätte för jobbet och att dina kompetenser och erfarenheter matchar arbetsgivarens krav och intressen.

Nu är det ju inte så farligt som man ibland målar upp händelsen och som ovanstående illustration anger. Det är människor av kött och blod som du ska möta och du hade aldrig blivit kallad till intervjun om inte intresse funnits. Se det hela som en bra chans till ett jobb som du vill ha och som ett tillfälle att knyta nya kontakter.


Inför anställningsintervjun

Skaffa dig förhandsinformation om företaget! Du kan be den person som ringer och vill boka in dig på anställningsintervju om material. Tänk även på att de flesta större företag har informativa hemsidor på nätet om sin verksamhet. Kanske kan du även hitta information om företaget i tidningar? När du fått en tydligare bild av företaget, anteckna frågor och områden som du skulle vilja ha belysta under intervjun.

Du kan även ringa bekanta eller vänner som känner till företaget och på så sätt fylla på bilden. Du kan då få reda på vad som gäller på arbetsplatsen och vilken kultur som råder.

Välj ett av de förslag om tidpunkt för anställningsintervju som arbetsgivaren kommer med. Ge inte sken av att du har mycket på gång eller andra intressanta jobb att välja mellan. Det imponerar inte eller kan tolkas som att du inte är tillräckligt intresserad. Får du bara ett förslag på dag och tid så nappa direkt utan att berätta vad du eventuellt får avstå ifrån.

Tag också fram platsannonsen för det aktuella jobbet. Läs den på nytt flera gånger och med eftertanke. Fundera över vad det är som gjort att du är intressant för företaget. Försök att sätta dig in i vilken kompletterande information arbetsgivaren vill få av dig under intervjun. Läs igenom dina ansökningshandlingar och titta på hur din kompetens, yrkesbakgrund och dina personliga egenskaper matchar kravprofilen i platsannonsen.

Se till att du har kopior av ansökningshandlingarna med på anställningsintervjun. Den som leder samtalet kommer att ha din ansökan som minnesstöd och det är därför bra om du har en egen uppsättning så att ni kan följas åt under samtalet. Då behöver du inte bli osäker om årtal och datum för tidigare arbeten eller vilka uppgifter du hade vid den eller den anställningen. Detta ger ökad trovärdighet eftersom dina svar blir i konsekvens med vad du tidigare uppgivit och det underlättar när du gör utvidgningar utifrån exempelvis en meritförteckning.

Du kan också ta med dig ett nytaget och "rättvisande" foto av dig själv att lämna ifrån dig efter intervjun som komplement till dina ansökningshandlingar. Däremot bör du inte bifoga fotot när du skickar in dem. Detta kan ge mottagaren en fel bild av dig eller få honom att inta en förutfattad mening om dig. Efter intervjun och fram till att rekryteringen är klar kan detta vara ett bra minnestöd för arbetsgivaren. I synnerhet om denne sitter med ett stort antal sökande.

Klä dig rätt. Olika branscher har olika klädstil. Reklambyråfolk klär sig på ett sätt, lite lagom ledigt och trendigt. Bankanställda klär sig mer strikt eftersom detta tycks ge oss kunder större förtroende för dem. Hantverkare kan klä sig på ett mer flexibelt vis. Hel och ren är ett måste, oavsett bransch.. Det gäller att klä sig utan överdrifter åt något håll utan att för den skull bli slätstruken. Framför allt ska man klä sig i kläder som man trivs med och känner sig bekväm i. Kanske har du vänner som kan berätta för dig om kulturen på arbetsplatsen och då ge dig värdefulla tips.

Har du gjort självanalys och gått igenom dina personliga egenskaper, starka och svaga sidor, kan du med fördel reflektera kring dem och fundera på hur de kan kopplas till det aktuella jobbet.

Öva på att sätta ord på dina förmågor och egenskaper. Välj ut några saker som du är nöjd med i ditt arbetsliv, och var redo att använda dem som exempel. Inte bara meriter räknas – hur man gjort är lika viktigt som att man gjort det.

Använd gärna en nära vän som "bollplank". Då kanske du kan få värdefulla tips om hur du reagerar och för dig i olika sammanhang. Du kanske talar med lite för låg röst när du blir nervös. Kanske har du en tendens att titta bort ifrån den du talar med, vilket kan ge intrycket av att du inte är intresserad av denne. Ja, du kan få många värdefulla tips av en kompis som du rådfrågar. Har du förmågan att locka fram skratt genom lämpliga vitsar ska du inte vara rädd för att göra det om läget passar. Humor och självironi i lagom mängd kan man gärna

Peppa dig själv innan mötet. Tänk på att du blivit kallad för att arbetsgivaren är intresserad av din kompetens och bakgrund. Känner du dig nervös eller osäker p g a att du gått arbetslös en längre tid? Ja då är det bra att plocka fram minnesbilder av situationer och sammanhang där du är framgångsrik och alltid lyckas. Tänk på hur det känns inom dig när du befinner dig i de lägena. Känn efter hur duktig du är och ta med dig känslan till anställningsintervjun. Tänk igenom de gånger då du har fått beröm av kollegor och från vänner. Man kommer långt med rätt attityd och du är precis så bra som du själv tycker att du är! Träna dig på att framhäva positiva sidor hos dig själv. Träna dig på att besvara frågor som kan komma att ställas i intervjun. Träna dig på att på att berätta om dig själv och om din bakgrund. På så vis blir du mer avspänd och improviserande under anställningsintervjun just därför att du övat innan.

De allra flesta som ska på intervju blir mer eller mindre nervösa och konstigt vore det annars. Funderingarna är många inför mötet. Hur många kommer jag att få träffa? Hur är dom som personer? Tänk om det är riktiga tuffingar jag får möta? Vilka frågor kommer de att ställa? Därför är det bra att alltid ta reda på vem/vilka jag kommer att träffa. Vad heter de? Vad jobbar de med? På så vis får jag lite mer kontroll över läget.

Se dig själv som en jobbsökande resursperson. Försök att skaka av dig bilden av att vara arbetslös innan du går in på intervjun. Visst kan det vara svårt att släppa detta, men det är ett viktigt tankeskifte att göra det. Manar du fram bilden av dig själv som en resursstark jobbsökande med kvalifikationer, talanger, egenskaper och styrkor som företaget behöver, blir det lättare att genomföra infomrationsutbytet på ett fördelaktigt sätt.

Talträning - inget dåligt tips

Träna på att presentera dig själv på tre minuter, och se till att kunna det så bra att orden kommer automatiskt, oavsett om du möter någon i hissen, på fest eller får ett oväntat telefonsamtal. Men det gäller att öva in det andra vill höra, inte det du själv tycker är roligt att berätta. Detta skapar trygghet vilket leder till att kroppsspråk och röstläge kommer naturligt. Var dig själv – säg inte sådant som du inte menar, bara för att det låter bra. Tala säljande – uttryck dig i positiva termer. Inledning och avslutning – första och sista intrycket är viktigt.

Om mental träning och övningsintervju

Ja tankarna mal på inför det spännande mötet. Det brukar vara lugnande att tänka som så att personerna jag ska möta är människor och inget annat än människor. Människor av kött och blod med känslor och inga robotar som ställer opersonliga frågor. Människor som kan ha en bra dag och kanske även en dålig dag. Intervjuaren kan vara oerfaren och själv nervös och då jämnar det ut sig så att säga. Det kan sitta med personer som egentligen inte vill vara med och känner att de inte har så mycket att tillföra. Det kan sitta med personer som är nervösa för att få ordet och därför kanske uppvisar en spänd min. Är du väl förberedd enligt ovan så blir intervjun en lyckad händelse för dig. Underlätta för intervjuaren. Få intervjuaren att känna sig komvjpetent som intervjuare! Det är nervöst för honom eller henne också.

Kom också ihåg att du knappast hade blivit kallad till intervjun om arbetsgivaren inte hade trott på dig som en tänkbar kandidat!

Ett bra knep kan vara att du tänker på hur du skulle vilja att intervjun utvecklar sig för att du ska trivas och må bra och känna att det flyter på. Vad vill du ska hända? Exempelvis: hur skulle det kännas för dig att du på ett bra sätt presenterar dig själv och dina egenskaper och färdigheter? Tänk i positiva termer. Skriv ner på papper allt du vill ska inträffa och fundera över hur du kan förbereda dig för detta. Upprepa proceduren flera gånger. Skriv ner stödpunkter och ha lapparna framme och nära till hands. Sammanfattningsvis: Sätt upp en mental målbild av en mycket lyckad intervju

Ett annat sätt att öva sig är att ga samman med kompisar och göra en övningsintervju, där några ställer frågor och där ni turas om att vara den arbetssökande. Växla roller så att var och en får känna på att vara den arbetssökande. Anteckna och iaktta även kroppsspråk och röstläge eftersom detta signalerar nervositet eller lugn och engagemang.

Kom i tid! Det spelar ingen roll vilken bra förklaring du har. Det ger alltid ett negativt intryck om du kommer för sent och det kan skapa irritation. Ge hellre dig själv minst 5 minuter så att du slipper stress för att du är ute i sista sekund. I stället kan du koncentrera dig på mötet och försöka gå ner i varv.

Om du fortfarande är nervös innan intervjun?

Många känner stark stress och press inför en anställningsintervju och att träffa den arbetsgivare man har sökt jobb hos. För många kan nervositeten ställa till det så till den milda grad att man gör en mindre lyckad insats på detta möte med företagsrepresentanterna ifråga.

Mina fyra frågor/hypoteser:

 • Förtränger man det faktum att en arbetsgivare bara kallar till intervju om intresse finns?
 • Gäller det "livet"/så mycket som man kan målar upp inför en anställningsintervju?
 • Ser du mötet med arbetsgivarerepresentanterna som en möjlighet att skaffa dig nya kontakter och som ett tillfälle att lära dig nya saker?
 • Hur är man sig själv på en intervju?

Personligen tror jag att många fokuserar för mycket på att man inte ska duga i en arbetsgivares ögon och att man inte ska ha rätt förutsättningar och kompetenser för jobbet.

Jag tror också att man ibland överdriver den enskilda intervjuns betydelse och bortser från det faktum att det kommer fler tillfällen och att man kan se aktuellt möte som ett forum att även skaffa sig nya lärdomar.

Försök att se anställningsintervjun som möjligheter att skaffa dig nya kontakter, lära dig mer om företaget och att få möjlighet att träna i skarpt läge, att sälja in dig för framtida möjligheter.

Många intervjuade vittnar om hur svårt det är att presentera sig utifrån sin naturliga och vardagsnära sida. Mitt råd är att påminna sig om situationer och positiva sammanhang i tidigare jobb och fritid och aktualisera varför du gillade dem och varför du fungerade väl och naturligt där.

Nedan följer en guide för hur vi kan förbereda oss och skingra nervositet inför en anställningsintervju.

Till att börja med:

Jobbet som det gäller, överensstämmer det med dina värderingar och vad du vill ha ut av det i framtiden? Vill du verkligen ha jobbet? Om svaret är obetingat ja, följ manualen nedan. Är svaret nej, lägg ned, börja om och gör en grundligare självinventering!

Kom ihåg! Förbered dig så mycket du kan, träning, träning och åter träning är vad som gäller. Då blir du lugnare inför den stundande anställningsintervjun.

Ett bra sätt att vara förberedd på samtal från arbetsgivare är att ha struktur på sitt jobbsökande. Till exempel gör man en lista på de jobb man söker och skriver ner uppgifter om när man sökt dem, uppgifter på företagsnamn, på kontaktpersoner. Detta skapar säkerhet och undanröjer risk till att försöka gissa sig till vem det är som ringer och vilken arbetsgivare det är.

Nedan följer 5 olika steg för dig att gå igenom och på så vis bli väl förberedd..

A. När du blir kontaktad, när arbetsgivaren ringer upp.

Skarpt läge

 1. Gå in i ett ostört rum, ta några djupa andetag, fokusera, sitt upp på en bekväm stol. Lägg dig inte på en säng eller i en vilstol. Den som ringer hör dig och hur du rör dig i den andra luren.
 2. Ta reda på vilka och hur många som kommer att vara med på intervjun, exempelvis rekryterare, chef, facklig representant, medarbetare.
 3. Är det den första intervjun av flera som du är aktuell för? Går intervjun genom ett bemanningsföretag? I sådana fall, räkna med att den första intervjun kan vara av det sonderande slaget och att du sannolikt får traffa en intervjuare från bemanningsföretaget ifråga. Går du vidare får du senare träffa representanter från aktuellt företag..
 4. Om företaget själv håller i intervjun eller att du gått vidare i rekryteringsprocessen som bemanningsföretag hållit i, Hur hälsar man på gruppen av människor i intervjurummet? Gör intervjuledaren en kort presentation av mig och inför och av de andra personerna? Om inte, säger jag hej till de andra, eller går jag runt och tar alla i hand? Min rekommendation är att om ingen annan vid bordet gör någon ansats att presentera sig, nöjer man sig med att kort säga hej och försöka få ögonkontakt med alla.
 5. Kolla upp vem som ska leda intervjun, skriv ner namnet. Kommer hen och möter dig i receptionen?
 6. Blir du upphämtad av kontaktpersonen? Om inte, kan du ta reda på hur du bäst hittar till det rum där intervjun ska hållas.
 7. Säkerställ uppgifter om vägen till företaget, gatuadress, våning, portkod, namnskylt på rumsdörr.
 8. Om intervjun sker i annan ort, kolla upp bästa bussförbindelse, ta fram vägbeskrivning på Hitta.se eller be den som ringer om en vägbeskrivning

B. Efter att ni bestämt tidpunkt för intervjun.

Läs på om företaget

 1. Kolla i dagstidningar eller branschtidningar vad som skrivits om företaget. Har företaget/arbetsgivaren en hemsida på internet eller en facebook-sida?
 2. Hör efter med grannar, släkt, vänner och bekanta om de känner till något om arbetsplatsen? Ju mer du vet om jobbet ifråga, desto mer säker kan du känna dig när det väl blir dags för en intervju.
 3. Hur klär man sig? Vilken är den så kallade Dresskoden?
 4. Skaffa dig information om ålder, könsfördelning, medarbetarnas intressen, löneläge. Här kan du exempelvis ringa en facklig kontaktperson, eller kontakta någon som jobbar på företaget/arbetsplatsen.
 5. Ju mer du forskar om företaget, desto säkrare blir du på dig själv inför intervjun. Du vet då hur du ska fråga och kommentara om företaget.

C. Det börjar närma sig mötet.

Kartlägg dig själv, vässa din självbild, validera dina förmågor och tidigare framgångar

 1. Skriv ner korta framgångshistorier från tidigare jobb och från fritid, med konkreta detaljer och sammanfattningar. Varför har jag lyckats? Vad är jag bra på? Vilka egenskaper och förmågor hade jag nytta av?
 2. Träna dig på att berätta om dig själv i max 3 minuter. Använd manus enligt ovan.
 3. Förbered dig på tänkbara frågor som kommer på intervjun,
 4. Öva på kompisar eller familjemedlemmar innan intervjutillfället.
 5. Kör ett avslappningspass eller ta en promenad dagen eller dagarna innan för att göra dig fokuserad och avspänd.
 6. Träna dig på andra sociala möten, träna på att presentera dig för en annan person.
 7. Ha inte för höga prestationskrav på dig, lägg saker och ting på en lagom nivå.
 8. Intala dig att vara dig själv under mötet. Visa dig från den sida som du vill och brukar visa upp bland vänner, släkt och bekanta. Var ärlig mot dig själv och mot andra. Det är det som intervjuarna är intresserade av. Visa inte upp en bild av dig själv som du tror att företaget behöver, men som inte stämmer in på din personlighet och dina förmågor.
 9. Du kan glömma nervositeten genom att lägga all uppmärksamhet hos personen du pratar med istället för på dig själv och ditt beteende. Lyssna noggrant på frågorna, var nyfiken och håll ögonkontakt så blir du lugnare och kan svara bättre.
 10. Var ödmjuk inför uppgiften. Prova att byta perspektiv och att se intervjun utifrån arbetsgivarens synvinkel. Vad vill den se?
 11. Finns det en gemensam nämnare mellan dina intressen och kompetenser och personalgruppens?
 12. Gör en runda bland vänner och släkt och fråga dem om vad de anser vara dina starka sidor.

D. Ännu en tid närmare intervjutillfället

Självpeppning

 1. Ok, jag är nervös nu men jag ska komma ihåg att det är människor av kött och blod som jag får träffa.
 2. Hur vana intervjuare kommer jag att möta? Personerna kan vara ovana vid situationen eller kanske inte ens vill vara med. Ska jag vara beredd på att "ta över" intervjun? "
 3. Personerna/företaget är intresserade av mig, därför ska jag på intervjun.
 4. Jag kommer att möta positiva och välvilliga människor.
 5. Det gäller inte livet, är det verkligen så mycket som står på spel? Om inte annat ser jag mötet som en lärostund.
 6. Jag påminner mig om det jag är bra på.
 7. Jag tänker att idag är en bra dag och att allting kommer att gå bra.
 8. Jag duger som den jag är och jämför mig inte med andra.
 9. Lyssna på glad musik som betyder mycket, eller se vackra naturprogram, ta med dig känslan när du går iväg.
 10. Gå in i dig själv och ta fram ur minnet händelser, uppgifter från tidigare arbeten eller från fritidsammanhang, som du får inspiration av och som du känner att du lyckades mycket väl med.

E. Till sist innan du går iväg

Självskanning

 1. Hel och ren och rätt klädd? Kolla in en sista gång. Borstat tänder? Ta en titt på garnityret i spegeln så att ingen salladsrest finns kvar mellan tänder.
 2. Du har väl inte glömt att tänka till om ditt kroppsspråk - öppet eller stängt?, ditt handslag - löst eller fast?, ögonkontakt - undvikande eller kontinuerligt öppen?
 3. Glöm inte bort att försöka ha ögonkontakt och kommunicera med alla som är med och intervjuar dig? Det räcker inte att ensidigt vara vänd till intervjuledaren.
 4. Kolla färdväg och mötesplats en gång till. Tror du att du kommer att möta andra personer på företaget på vägen till intervjun ska du vara beredd på att heja på dem och ge ett bra intryck.
 5. Var framme i god tid till mötesplatsen så slipper du kliva in med andan i halsen.
 6. Har du tid över sätter du dig i en skön fåtölj utanför intervjurummet och slappnar av och fokuserar på den kommande uppgiften.
 7. Om du blir bjuden på kaffe eller te, tacka ja till det. Kanske ett läge att snabbt få kontakt med intervjuledare om ni samtidigt går till kaffeautomat och hämtar dryck?

Lycka till!

Under anställningsintervjun

Berätta hur det känns

Tala om att du är nervös. Det kan i regel vara okej. Jobbiga känslor blir ännu jobbigare och stjäl energi när vi försöker dölja dem. Då slipper du lägga kraft på att dölja ditt obehag och gör att det minskar.

Hur ska man lyfta fram sig för att bli en trovärdig och intressant kandidat?

Det gäller förstås att berätta om sina talanger på ett bra sätt. Personalmannen, chefen, kollegan m.fl kan ju inte gissa sig till vad vi kan och hur vi är som personer. Ändå är det inte ovanligt att vi agerar som om andra kan se utanpå oss vad vi kan och vad vi vill. Kanske beror detta på att vi är uppfostrade till att inte skryta om oss själva. Ska vi göra oss gällande på en intervju måste vi reflektera kring våra talanger och träna upp förmågan att förmedla dem på ett övertygande sätt. Gör vi inte det blir våra budskap lätt klyschiga och intetsägande i likhet med dåliga platsannonser. Hur vanligt är det inte att vi säger att vi flexibla, noggranna, positiva, ambitiösa etc., men utan att göra det på ett trovärdigt sätt. Inte heller är det särskilt övertygande att beskriva våra kunskaper i alltför generella termer. Vi säger kanske att vi är generalister, kan data, är bra på att jobba med människor, fler exempel finns. Detta lockar inte en arbetsgivare i någon högre grad. Det gäller istället att konkretisera våra färdigheter.

Att berätta en kortare berättelse om vad vi är bra på och hur det kan komma till uttryck är långt bätte än att bara använda sig av schabloner. Träna dig på att berätta episoder hur din flexibla läggning kommit till stor nytta, beskriv episoder som framhäver din ambitiösa sida osv. Inled då gärna berättelsen med något dramatiskt eller utmanande som en form av intresseväckare. Undvik att säga "man gjorde", "vi kom fram till". Använd istället det jag-form när du berättar historierna och framhåll gärna i första hand nytta för andra personer i sammanhanget. Slutet får gärna vara överaskande eller roligt och bör även vara konkret.

Många tycker att detta är mardrömsfrågan.

- Vilken eller vilka är dina svaga egenskaper?

Här kan du läsa en bra artikel på Campus.se

Här får du lite tips på hur du kan fundera kring några goda egenskaper.

Vill du klicka in dig och läsa om fler intervjufrågor och om varför de ställs?

Gå då in på denna länk.

Om kroppsspråk med mera. Det är inte ovanligt att man blir bjuden på torra kakor eller t.o.m skorpor till kaffet under en intervju. Känner man att man är osäker på att klara av situationen med knaprandet och smulorna nöjer man sig med kaffet enbart. Då kan man istället bättre fokusera på samtalet i sig. Sitt inte på yttersta kanten på stolen! Det kan vara lätt hänt att man av ren nervositet hamnar ytterst på stolen. Detta ger ett osäkert och nervöst intryck. Då är det bättre att du tar hela stolen i besittning och kom inåg att det är du som är gästen. Om du har chans att välja sittplats när du kommer in i intervjurummet finns det en del saker att tänka på. Om bordet är runt med många stolar, välj en stol så att du har ljuset bakom dig. Det blir då lugnare för ögonen och det finns de som hävdar att det även blir fördelaktigare för utseendet. Försök att sitta mitt emot den som intervjuar. Kan du välja, så välj en stol där du sitter på samma nivå som intervjuaren. Lyssna på vad som sägs. Var inte rädd för tysta pausar. Efter en paus kanske samtalet flyter i lite lugnare banor och du hinner tänka igenom vad som sägs.

Vilka får jag träffa på anställningsintervjun?

Intervjun präglas av vem/vilka du ska träffa. Tänk dig in i personalchefens, chefens eller medarbetarens roll och fundera på vad de skulle vilja veta om dig. Allmänt sett kan man säga att den blivande chefen blickar framåt, beskriver verksamheten och frågar hur du arbetar. En personalman däremot blickar oftast bakåt. Vad gjorde du då och då och varför? Han ställer gärna också lite knepigare, mer standardiserade frågor; som vilka starka och svaga sidor du har. Många gånger kan det därför vara svårare att bli intervjuad av en personalspecialist.

Ställ frågor till alla. Hemligheten är att försöka blanda in samtliga runt bordet. Anpassa frågorna till vilka roller intervjuarna har, men ställ även öppna frågor som "hur ser ni på det här"? Se intervjun som ett affärsmöte. Bägge parter är intresserad av en affär så att säga. Du vill ha jobbet och intervjuarna är intresserad av dig och din kompetens. Även fast det är svårt, försök att inte känna dig underlägsen. Ta initiativ och ställ frågor så att du har ett bra beslutsunderlag. Försök att inte sitta tyst och blyg under delar av anställningsintervjun. Du har också ett val och ska göra en bedömning.

Försök att vädja till arbetsgivarens känslor och förnuft när du ska svara på olika frågor, men gör det utan att ljuga. Kolla upp platsannonsen och gå igenom vilken person det är man söker och vilka erfarenheter och egenskaper denne ska ha. Träna dig på att så konkret och positivt som möjligt du kan beskriva hur du uppfyller önskemålen.

Och du, om du tror det finns en risk för det; andas inte bitterhet under intervjun.

Och så ska du vara beredd på att du kan ställas inför ett case under intervjun, d.v.s ett problem som du ska lösa.

Din egen avrundning

För att visa att du är en vaken, aktiv och professionell person kan du i slutet av intervjun ställa några konkreta frågor för att bekräfta att du uppfattat för dig centrala frågor på ett riktigt sätt. Du visar då också att du är seriöst intresserad av arbetet och att denna intervju inte bara är slentrianmässig och en i mängden. Härigenom stärker du din ställning som kandidat till jobbet. Några exempel:

Är det någonting som ni anser att jag utlämnat och skulle ha utvecklat ytterligare?

När ska tjänsten tillträdas?

Vem förväntas den anställde rapportera till?

Motsvarar min utbildning och erfarenhet de förväntningar ni har på den som ska tillträda tjänsten?

Här kommer en länk hämtad från Intervjuaren.se och där du kan träna på intervjufrågor.

Fick du inte jobbet?

Utvärdera din prestation på intervjun- vad gjorde du bra, vad kan du förbättra till nästa gång? Analysera din egen insats direkt efter genomförd intervju.

Be gärna arbetsgivaren om tips på hur du kan förbättra din prestation till nästa intervju. Tolka deras synpunkter som nyttig feedback, ta det inte som personlig kritik.

- Har man varit på intervju och sedan bara fått ett nej via brev så kan man faktiskt ringa. Men problemet är att du inte alltid kan förvänta dig ett ärligt svar då man kanske inte vill såra kandidaten. Men visst kan du försöka ta reda på vilka egenskaper du saknade. Den som vill få mer substansiell vägledning kan ha större chanser när rekryteringsbolag är involverade. Här kan rekryteraren ofta ge ett bredare perspektiv om kravprofiler för tjänster i olika branscher.

Ur tidningen Civilekonomen, nummer 3, april 2013, där Viveka Andersson karriärcoach på Newstart ger råd.

Kom ihåg en sak, går du därifrån och känner dig som en förlorare är det intervjuaren som har det största ansvaret. Glöm inte heller bort att tillsammans skapar ni trots allt det bästa resultatet.

Sist men inte minst: gå vidare och lämna intervjun bakom dig så snabbt som möjligt. Det finns massor av jobb att söka och även om du tänker att du precis missat ditt livs chans så kommer det så gott som alltid många fler chanser.

"Så lyckas du vid nästa anställningsintervju"

Ur boken Uppsagd, av Monica och Bengt Axén, Kompetensförlag 1992, ur boken Jobbsökaren av Birgitta Ahltorp, Kristianstad 1992, och ur boken Få det jobb du vill ha av Anna Ekholm och Åsa Kull, Natur och Kultur, 2004. Ur boken Äntligen Måndag?, av Torild Carlsson,
Bokförlaget Langenskiöld, 2005. Ur boken Få jobbet, Jan Kallberg, Malmö 2007.

Länk till vanliga intervjufrågor

Text © Klas Hägglund, 2005

Bild © Rune Hemström, 2005

Funderar du på att använda material från denna sida för kommersiellt bruk eller i undervisningssyfte? Kontakta mig innan på:

klas.hagglund@comhem.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 Tillbaka