Tillbaka  
  

Goda råd till dig som ska ringa på en platsannons,
skriva personliga brev och för dig som ska gå på anställningsintervju

Att söka ett jobb är att marknadsföra sig själv. När du ringer och hör dig för om ett jobb som är ute på annons, skriver en ansökan eller kommer på en anställningsintervju gör du reklam för dig själv. Det gäller att vara än andra på att visa det vi faktiskt kan. Önskvärt är att du hittar argument som fungerar även om alla andra av dina konkurrenter har gått kurs i personlig marknadsföring. Det gäller att lyfta fram sina talanger på det mest trovärdiga sättet och bli bäst ihågkommen efter mötet. Nedan följer några tips på hur du kan förbereda dig.

Det bästa läget är att så långt som möjligt söka jobb som man verkligen vill ha eller brinner för. Ett jobb som du är utbildad för eller har erfarenhet av och där dina egenskaper och färdigheter matchar dess kravspecifikation. En duktig rekryterare märker direkt om en persons engagemang och intresse för ett jobb är äkta eller inte. Du gör dig bara en otjänst om du inte är genuin och äkta i din ansökan eller på intervjun.

Ring gärna om jobbet innan du skickar in en ansökan

Det kan vara bra att ringa på en platsannons och ställa frågor om tjänsten som inte blivit klargjorda. Då får du också en person att referera till i din ansökan. Detta visar även att du har intresse och engagemang för jobbet. Arbetsgivaren kanske då också får en röst till din ansökan och risken att den hamnar underst i högen minskar. Ibland kan det vara svårt att komma på vilka frågor man ska ställa vid telefonsamtalet. Nedan följer några tips på lämpliga frågor.

 • Vilka arbetsuppgifter ingår i tjänsten
 • Finns tjänsten idag? Om inte, varför tillsätts den?
 • Hur stor är arbetsgruppen?
 • Innebär tjänsten att man arbetar ensam eller i grupp?
 • Om man ska jobba i grupp, vilken är i så fall rollen?
 • Innebär arbetet mycket kundkontakter?
 • Är arbetet fritt eller arbetar man efter en tydlig befattningsbeskrivning?
 • Vilken möjlighet till utveckling finns?
 • Innebär jobbet mycket resor?

Utgå från vad som är viktigt för dig och från dina värderingar när du funderar över vilka frågor du ska ställa till den kontaktperson du ringer.

Du bör också vara beredd att svara på dessa eller liknande frågor när du ringer upp arbetsgivaren som naturligtvis själv är lite intresserad av dig som ringer.

 • Vad har du gjort tidigare?
 • Varför söker du det här jobbet?

Att tänka på när du väl ska skriva och skicka iväg en ansökan

Läs igenom platsannonsen en gång till och notera de ord som företaget använder för att beskriva egenskaper och färdigheter som sökande bör ha.

Nyckelord

Nedan följer ett antal nyckelord som du kan fundera kring, hämtade från webbplatsen Alltförjobbet.se. Kolla in platsannonsen och se vilka ord som dyker upp. Fundera sedan på vad orden betyder och hur du kan svara upp mot dem samt skriv ned konkreta fall från tidigare anställningar där du haft nytta av egenskaperna.

Affärsmässig Ansvarskänsla Beslutsförmåga Driven Emotionell stabilitet Empatisk förmåga Etisk/moralisk uppfattning Flexibel Ihärdig Initiativtagande Inlevelseförmåga Kreativ Kvalitetsmedveten Ledarskap Lojalitet Mod Muntlig framställning Målmedvetenhet Numerisk analytisk förmåga Numerisk förmåga Problemlösande analysförmåga Pålitlighet Relationsskapande Riskbenägenhet Samarbetsförmåga Självgående Självkänsla Specialistkunskap Språklig analysförmåga Språklig förmåga Strategisk Stresstålig Strukturerad Tempo Tålamod Utåtriktning Vänlighet Öppenhet för nya erfarenheter Övertygande Svårt att hitta svaren? Prata med en kompis?

Sedan formulerar du ditt CV där du ger exempel på hur dina egenskaper kommit till nytta. Börja redan här med att tänka ut svaren på en framtida anställningsintervju.

Gör en annonsanalys

När du ska söka jobb på en platsannons är det bra att kunna gå djupare in i annonsen och förstå vilken profil arbetsgivaren önskar sig. Att göra en annonsanalys och föra in det i en mall kan vara en mycket bra hjälp när du ska skriva ansökningsbrevet, när du ska ringa och ställa frågor om tjänsten och när du senare ska gå på anställningsintervju.

När ska man skicka iväg sin ansökan?

Ska jag göra klar min ansökan och skicka den så snabbt som möjligt eller ska jag vänta till slutet av den bestämda tidsperioden innan jag gör det? Själv har jag alltid utgått från att det i stort sett inte spelar någon roll när man sänder in sina papper. Nu visar nya rön attt tidpunkten visst är viktig, nämligen så snart som möjligt. Detta är särskilt viktigt om du söker jobb hos privata företag, men även offentliga arbetsgivare har mer och mer börjat med löpande genomgång av inkomna ansökningar. Vänta därför inte till sista dagen med att skicka iväg ditt Cv.

Varför ska man egentligen skriva ett personligt brev?

Du bör ha med ett personligt brev för att få tillfälle att uttrycka varför just du ska erbjudas tjänsten som du har sökt. Med andra ord, förklara varför du passar för arbetet och beskriv kort om du tidigare har haft liknande uppgifter. Ett personligt brev bör ha fokus på ambition, vad du vill, vart du är på väg och varför du valt denna väg. Se dokumentet som ett säljbrev där du med några rader ska övertyga arbetsgivaren om att du är rätt man för jobbet.

Hur skriver man ett bra personligt brev.

Här får du några tips från en copywriter.

Vad får läsaren att bli triggad?

Börja alltid med att tänka på den du vill nå. Vad ska få honom eller henne att läsa din text. Det räcker inte med dina skäl, du måste hitta vilka skäl som triggar arbetsgivaren.

Var tydlig med vad du vill
Se till att dina läsare och mottagare snabbt kan hitta och förstå det viktigaste för dem. Vill du att mottagaren ska kontakta dig, skriv då det redan i första meningen. Börja alltid med den viktigaste punkten. Ge först därefter bakgrund, detaljer och förklaringar.

Koncentrera ditt budskap
Det finns en stor övertydlighet i nästan allt vi skriver. Många gånger kan du stryka första meningen i din text. Den är ofta bara ett sätt att komma igång - en transportsträcka som du behöver, men som läsaren klarar sig utan.

Skriv enkelt
Istället för att rakt och enkelt återge vad saken gäller, faller många för skrivandets konventioner. Texterna blir omständliga och fulla av klichéer. Och författarna får snabbt problem med både meningsbyggnad och syftningar. Följ regeln: En tanke - en mening, så slipper du göra samma misstag.

Ur boken Sälj det med ord, Mattias Åkerberg & Christer Wiklander, Roos och Tegner AB 2011.

Inför anställningsintervjun

Hittade en intressant hemsida att surfa in på. Anställningsintervju.se

Skaffa dig förhandsinformation om företaget! Du kan be den person som ringer och vill boka in dig på anställningsintervju om material. Hör om du kan få en årsredovisning, en företagsbeskrivning, produktbroschyrer eller annat material som du kan läsa in i förväg. Tänk även på att de flesta större företag har informativa hemsidor på nätet om sin verksamhet. Kanske kan du även hitta information om företaget i tidningar? När du fått en tydligare bild av företaget, anteckna frågor och områden som du skulle vilja ha belysta under intervjun.

Du kan även ringa bekanta eller vänner som känner till företaget och på så sätt fylla på bilden. Du kan då få reda på vad som gäller på arbetsplatsen och vilken kultur som råder.

Välj ett av de förslag om tidpunkt för anställningsintervju som arbetsgivaren kommer med. Ge inte sken av att du har mycket på gång eller andra intressanta jobb att välja mellan. Det imponerar inte eller kan tolkas som att du inte är tillräckligt intresserad. Får du bara ett förslag på dag och tid så nappa direkt utan att berätta vad du eventuellt får avstå ifrån.

Tag också fram platsannonsen för det aktuella jobbet. Läs den på nytt flera gånger och med eftertanke. Fundera över vad det är som gjort att du är intressant för företaget. Försök att sätta dig in i vilken kompletterande information arbetsgivaren vill få av dig under intervjun. Läs igenom dina ansökningshandlingar och titta på hur din kompetens, yrkesbakgrund och dina personliga egenskaper matchar kravprofilen i platsannonsen.

Se till att du har kopior av ansökningshandlingarna med på anställningsintervjun. Den som leder samtalet kommer att ha din ansökan som minnesstöd och det är därför bra om du har en egen uppsättning så att ni kan följas åt under samtalet. Då behöver du inte bli osäker om årtal och datum för tidigare arbeten eller vilka uppgifter du hade vid den eller den anställningen. Detta ger ökad trovärdighet eftersom dina svar blir i konsekvens med vad du tidigare uppgivit och det underlättar när du gör utvidgningar utifrån exempelvis en meritförteckning.

Du kan också ta med dig ett nytaget och "rättvisande" foto av dig själv att lämna ifrån dig efter intervjun som komplement till dina ansökningshandlingar. Däremot bör du inte bifoga fotot när du skickar in dem. Detta kan ge mottagaren en fel bild av dig eller få honom att inta en förutfattad mening om dig. Efter intervjun och fram till att rekryteringen är klar kan detta vara ett bra minnestöd för arbetsgivaren. I synnerhet om denne sitter med ett stort antal sökande.

Klä dig rätt. Olika branscher har olika klädstil. Reklambyråfolk klär sig på ett sätt, lite lagom ledigt och trendigt. Bankanställda klär sig mer strikt eftersom detta tycks ge oss kunder större förtroende för dem. Hantverkare kan klä sig på ett mer flexibelt vis. Hel och ren är ett måste, oavsett bransch.. Det gäller att klä sig utan överdrifter åt något håll utan att för den skull bli slätstruken. Framför allt ska man klä sig i kläder som man trivs med och känner sig bekväm i. Kanske har du vänner som kan berätta för dig om kulturen på arbetsplatsen och då ge dig värdefulla tips.

Har du gjort självanalys och gått igenom dina personliga egenskaper, starka och svaga sidor, kan du med fördel reflektera kring dem och fundera på hur de kan kopplas till det aktuella jobbet.

Öva på att sätta ord på dina förmågor och egenskaper. Välj ut några saker som du är nöjd med i ditt arbetsliv, och var redo att använda dem som exempel. Inte bara meriter räknas – hur man gjort är lika viktigt som att man gjort det.

Använd gärna en nära vän som "bollplank". Då kanske du kan få värdefulla tips om hur du reagerar och för dig i olika sammanhang. Du kanske talar med lite för låg röst när du blir nervös. Kanske har du en tendens att titta bort ifrån den du talar med, vilket kan ge intrycket av att du inte är intresserad av denne. Ja, du kan få många värdefulla tips av en kompis som du rådfrågar. Har du förmågan att locka fram skratt genom lämpliga vitsar ska du inte vara rädd för att göra det om läget passar. Humor och självironi i lagom mängd kan man gärna

Peppa dig själv innan mötet. Tänk på att du blivit kallad för att arbetsgivaren är intresserad av din kompetens och bakgrund. Känner du dig nervös eller osäker p g a att du gått arbetslös en längre tid? Ja då är det bra att plocka fram minnesbilder av situationer och sammanhang där du är framgångsrik och alltid lyckas. Tänk på hur det känns inom dig när du befinner dig i de lägena. Känn efter hur duktig du är och ta med dig känslan till anställningsintervjun. Tänk igenom de gånger då du har fått beröm av kollegor och från vänner. Man kommer långt med rätt attityd och du är precis så bra som du själv tycker att du är! Träna dig på att framhäva positiva sidor hos dig själv. Träna dig på att besvara frågor som kan komma att ställas i intervjun. Träna dig på att på att berätta om dig själv och om din bakgrund. På så vis blir du mer avspänd och improviserande under anställningsintervjun just därför att du övat innan.

De allra flesta som ska på intervju blir mer eller mindre nervösa och konstigt vore det annars. Funderingarna är många inför mötet. Hur många kommer jag att få träffa? Hur är dom som personer? Tänk om det är riktiga tuffingar jag får möta? Vilka frågor kommer de att ställa? Därför är det bra att alltid ta reda på vem/vilka jag kommer att träffa. Vad heter de? Vad jobbar de med? På så vis får jag lite mer kontroll över läget.

Se dig själv som en jobbsökande resursperson. Försök att skaka av dig bilden av att vara arbetslös innan du går in på intervjun. Visst kan det vara svårt att släppa detta, men det är ett viktigt tankeskifte att göra det. Manar du fram bilden av dig själv som en resursstark jobbsökande med kvalifikationer, talanger, egenskaper och styrkor som företaget behöver, blir det lättare att genomföra infomrationsutbytet på ett fördelaktigt sätt.

Talträning - inget dåligt tips

Träna på att presentera dig själv på tre minuter, och se till att kunna det så bra att orden kommer automatiskt, oavsett om du möter någon i hissen, på fest eller får ett oväntat telefonsamtal. Men det gäller att öva in det andra vill höra, inte det du själv tycker är roligt att berätta. Detta skapar trygghet vilket leder till att kroppsspråk och röstläge kommer naturligt. Var dig själv – säg inte sådant som du inte menar, bara för att det låter bra. Tala säljande – uttryck dig i positiva termer. Inledning och avslutning – första och sista intrycket är viktigt.

Om mental träning och övningsintervju

Ja tankarna mal på inför det spännande mötet. Det brukar vara lugnande att tänka som så att personerna jag ska möta är människor och inget annat än människor. Människor av kött och blod med känslor och inga robotar som ställer opersonliga frågor. Människor som kan ha en bra dag och kanske även en dålig dag. Intervjuaren kan vara oerfaren och själv nervös och då jämnar det ut sig så att säga. Det kan sitta med personer som egentligen inte vill vara med och känner att de inte har så mycket att tillföra. Det kan sitta med personer som är nervösa för att få ordet och därför kanske uppvisar en spänd min. Är du väl förberedd enligt ovan så blir intervjun en lyckad händelse för dig. Underlätta för intervjuaren. Få intervjuaren att känna sig komvjpetent som intervjuare! Det är nervöst för honom eller henne också.

Kom också ihåg att du knappast hade blivit kallad till intervjun om arbetsgivaren inte hade trott på dig som en tänkbar kandidat!

Ett bra knep kan vara att du tänker på hur du skulle vilja att intervjun utvecklar sig för att du ska trivas och må bra och känna att det flyter på. Vad vill du ska hända? Exempelvis: hur skulle det kännas för dig att du på ett bra sätt presenterar dig själv och dina egenskaper och färdigheter? Tänk i positiva termer. Skriv ner på papper allt du vill ska inträffa och fundera över hur du kan förbereda dig för detta. Upprepa proceduren flera gånger. Skriv ner stödpunkter och ha lapparna framme och nära till hands. Sammanfattningsvis: Sätt upp en mental målbild av en mycket lyckad intervju

Ett annat sätt att öva sig är att ga samman med kompisar och göra en övningsintervju, där några ställer frågor och där ni turas om att vara den arbetssökande. Växla roller så att var och en får känna på att vara den arbetssökande. Anteckna och iaktta även kroppsspråk och röstläge eftersom detta signalerar nervositet eller lugn och engagemang.

Kom i tid! Det spelar ingen roll vilken bra förklaring du har. Det ger alltid ett negativt intryck om du kommer för sent och det kan skapa irritation. Ge hellre dig själv minst 5 minuter så att du slipper stress för att du är ute i sista sekund. I stället kan du koncentrera dig på mötet och försöka gå ner i varv.

Under anställningsintervjun

Hur ska man lyfta fram sig för att bli en trovärdig och intressant kandidat?

Det gäller förstås att berätta om sina talanger på ett bra sätt. Personalmannen, chefen, kollegan m.fl kan ju inte gissa sig till vad vi kan och hur vi är som personer. Ändå är det inte ovanligt att vi agerar som om andra kan se utanpå oss vad vi kan och vad vi vill. Kanske beror detta på att vi är uppfostrade till att inte skryta om oss själva. Ska vi göra oss gällande på en intervju måste vi reflektera kring våra talanger och träna upp förmågan att förmedla dem på ett övertygande sätt. Gör vi inte det blir våra budskap lätt klyschiga och intetsägande i likhet med dåliga platsannonser. Hur vanligt är det inte att vi säger att vi flexibla, noggranna, positiva, ambitiösa etc., men utan att göra det på ett trovärdigt sätt. Inte heller är det särskilt övertygande att beskriva våra kunskaper i alltför generella termer. Vi säger kanske att vi är generalister, kan data, är bra på att jobba med människor, fler exempel finns. Detta lockar inte en arbetsgivare i någon högre grad. Det gäller istället att konkretisera våra färdigheter.

Att berätta en kortare berättelse om vad vi är bra på och hur det kan komma till uttryck är långt bätte än att bara använda sig av schabloner. Träna dig på att berätta episoder hur din flexibla läggning kommit till stor nytta, beskriv episoder som framhäver din ambitiösa sida osv. Inled då gärna berättelsen med något dramatiskt eller utmanande som en form av intresseväckare. Undvik att säga "man gjorde", "vi kom fram till". Använd istället det jag-form när du berättar historierna och framhåll gärna i första hand nytta för andra personer i sammanhanget. Slutet får gärna vara överaskande eller roligt och bör även vara konkret.

Många tycker att detta är mardrömsfrågan.

- Vilken eller vilka är dina svaga egenskaper?

Läs artikel i Shortcut.se

Här får du lite tips på hur du kan fundera kring några goda egenskaper.

Vill du klicka in dig och läsa om fler intervjufrågor och om varför de ställs?

Gå då in på denna länk.

Om kroppsspråk med mera. Det är inte ovanligt att man blir bjuden på torra kakor eller t.o.m skorpor till kaffet under en intervju. Känner man att man är osäker på att klara av situationen med knaprandet och smulorna nöjer man sig med kaffet enbart. Då kan man istället bättre fokusera på samtalet i sig. Sitt inte på yttersta kanten på stolen! Det kan vara lätt hänt att man av ren nervositet hamnar ytterst på stolen. Detta ger ett osäkert och nervöst intryck. Då är det bättre att du tar hela stolen i besittning och kom inåg att det är du som är gästen. Om du har chans att välja sittplats när du kommer in i intervjurummet finns det en del saker att tänka på. Om bordet är runt med många stolar, välj en stol så att du har ljuset bakom dig. Det blir då lugnare för ögonen och det finns de som hävdar att det även blir fördelaktigare för utseendet. Försök att sitta mitt emot den som intervjuar. Kan du välja, så välj en stol där du sitter på samma nivå som intervjuaren. Lyssna på vad som sägs. Var inte rädd för tysta pausar. Efter en paus kanske samtalet flyter i lite lugnare banor och du hinner tänka igenom vad som sägs. Länk till en artikel om kroppsspråk.
Läs också mitt referat från boken Handbok i konsten att vara social,

Vilka får jag träffa på anställningsintervjun?

Intervjun präglas av vem/vilka du ska träffa. Tänk dig in i personalchefens, chefens eller medarbetarens roll och fundera på vad de skulle vilja veta om dig. Allmänt sett kan man säga att den blivande chefen blickar framåt, beskriver verksamheten och frågar hur du arbetar. En personalman däremot blickar oftast bakåt. Vad gjorde du då och då och varför? Han ställer gärna också lite knepigare, mer standardiserade frågor; som vilka starka och svaga sidor du har. Många gånger kan det därför vara svårare att bli intervjuad av en personalspecialist.

Ställ frågor till alla. Hemligheten är att försöka blanda in samtliga runt bordet. Anpassa frågorna till vilka roller intervjuarna har, men ställ även öppna frågor som "hur ser ni på det här"? Se intervjun som ett affärsmöte. Bägge parter är intresserad av en affär så att säga. Du vill ha jobbet och intervjuarna är intresserad av dig och din kompetens. Även fast det är svårt, försök att inte känna dig underlägsen. Ta initiativ och ställ frågor så att du har ett bra beslutsunderlag. Försök att inte sitta tyst och blyg under delar av anställningsintervjun. Du har också ett val och ska göra en bedömning.

Försök att vädja till arbetsgivarens känslor och förnuft när du ska svara på olika frågor, men gör det utan att ljuga. Kolla upp platsannonsen och gå igenom vilken person det är man söker och vilka erfarenheter och egenskaper denne ska ha. Träna dig på att så konkret och positivt som möjligt du kan beskriva hur du uppfyller önskemålen.

Och så ska du vara beredd på att du kan ställas inför ett case under intervjun, d.v.s ett problem som du ska lösa.

Din egen avrundning

För att visa att du är en vaken, aktiv och professionell person kan du i slutet av intervjun ställa några konkreta frågor för att bekräfta att du uppfattat för dig centrala frågor på ett riktigt sätt. Du visar då också att du är seriöst intresserad av arbetet och att denna intervju inte bara är slentrianmässig och en i mängden. Härigenom stärker du din ställning som kandidat till jobbet. Några exempel:

Är det någonting som ni anser att jag utlämnat och skulle ha utvecklat ytterligare?

När ska tjänsten tillträdas?

Vem förväntas den anställde rapportera till?

Motsvarar min utbildning och erfarenhet de förväntningar ni har på den som ska tillträda tjänsten?

Här kommer en länk hämtad från Intervjuaren.se och där du kan träna på intervjufrågor.

Fick du inte jobbet?

Utvärdera din prestation på intervjun- vad gjorde du bra, vad kan du förbättra till nästa gång? Analysera din egen insats direkt efter genomförd intervju.

Be gärna arbetsgivaren om tips på hur du kan förbättra din prestation till nästa intervju. Tolka deras synpunkter som nyttig feedback, ta det inte som personlig kritik.

- Har man varit på intervju och sedan bara fått ett nej via brev så kan man faktiskt ringa. Men problemet är att du inte alltid kan förvänta dig ett ärligt svar då man kanske inte vill såra kandidaten. Men visst kan du försöka ta reda på vilka egenskaper du saknade. Den som vill få mer substansiell vägledning kan ha större chanser när rekryteringsbolag är involverade. Här kan rekryteraren ofta ge ett bredare perspektiv om kravprofiler för tjänster i olika branscher.

Ur tidningen Civilekonomen, nummer 3, april 2013, där Viveka Andersson karriärcoach på Newstart ger råd.

Kom ihåg en sak, går du därifrån och känner dig som en förlorare är det intervjuaren som har det största ansvaret. Glöm inte heller bort att tillsammans skapar ni trots allt det bästa resultatet.

Sist men inte minst: gå vidare och lämna intervjun bakom dig så snabbt som möjligt. Det finns massor av jobb att söka och även om du tänker att du precis missat ditt livs chans så kommer det så gott som alltid många fler chanser.

"Så lyckas du vid nästa anställningsintervju"

Ur boken Uppsagd, av Monica och Bengt Axén, Kompetensförlag 1992, ur boken Jobbsökaren av Birgitta Ahltorp, Kristianstad 1992, och ur boken Få det jobb du vill ha av Anna Ekholm och Åsa Kull, Natur och Kultur, 2004. Ur boken Äntligen Måndag?, av Torild Carlsson,
Bokförlaget Langenskiöld, 2005. Ur boken Få jobbet, Jan Kallberg, Malmö 2007.

Länk till vanliga intervjufrågor

Text © Klas Hägglund

Bild © Rune Hemström

Funderar du på att använda material från denna sida för kommersiellt bruk eller i undervisningssyfte? Kontakta mig innan på:

klas.hagglund@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 Tillbaka