Tillbaka
 

Inspirationsguide för dig som jobbar mot ett nytt mål -
arbete, studier eller annat.

"Jag jobbar med mig själv och min personliga utveckling och är säker på att detta kommer att bära frukt".

Ur det hoppfulla innanförskapets bok, 2011.


Inledning

Att förlora sitt jobb är inte precis någon önskvärd upplevelse. Många författare och forskare jämställer händelsen med en svår förlust i livet, ett trauma som för med sig starka upplevelser och känslor. Många drar paralleller med ett krisförlopp och med de reaktioner som följer där.

Helt klart är det en tuff upplevelse att vara arbetslös, men det går att vända motgången till något positivt. Håll ut om perioden blir lång och var beredd att ge järnet med att utveckla dig själv och dina färdigheter under resans gång.

Att använda sig av metaforer kan ibland vara fruktbart. Att jämföra sig själv med en huskatt kan säkert fungera i sammanhanget. Människan är tålig och har i bland kanske "nio liv", vilket kan vara bra att tänka på när tillvaron känns tung. Mycket sannolikt är även människan mera kreativ än katten, och det kan vara bra att lägga till på pluskontot när man kämpar på mot sitt nya mål. För att kunna kämpa och jobba framgångsrikt på vägen till ett jobb gäller det även att lägga upp scenarier, strategier och planer. Skapa din egen visshet. Lägg upp en strategi för att hantera oron och osäkerheten. Fråga dig själv: Vad är det värsta som kan hända? Hur kan jag klara av det? Vad är den bästa lösningen? Vad kan jag göra för att nå dit?


Identifiera känslor och reaktioner. Jag tror det är viktigt för dig som går utan arbete att du är medveten om vilka reaktioner som du kan känna och uppleva inombords. Börja med dig själv och hur du känner det inombords alltså. Det räcker inte med att som förstå-sig-påare säger: "Bit ihop och tänk positivt så ordnar det sig!" Försök att bearbeta det som känns jobbigt inombords. Så här kan det kännas att vara arbetslös.

Vad vill jag? Detta är frågornas fråga att svara på, när du ska fundera på framtiden. Ska du satsa vidare inom samma yrke/bransch? Söka dig till andra verksamheter? Finns det någon annan möjlighet som du ännu inte tänkt på?

Utgå från dina värderingar när du sätter upp ett mål. Vad är viktigt för dig i livet? Vad är viktigt för dig i arbetslivet? En hyfsad lön? Arbetsgemenskap? Självförverkligande? Ett jobb eller en utbildning får gärna vara högt värderat inombords, eller hur?

Jobba med dig själv och tappa inte taget under resans gång.

Nedan följer ett antal punkter som jag tror kan vara bra för dig att fundera över och som kan vara gångbara redskap i jakten på ett nytt mål. Ge inte upp, för jobbet kan ändå finnas någonstans där ute även om det just nu verkar svårt

I mångt och mycket handlar det om att bibehålla eller återupprätta sin självkänsla när man går utan arbete och kanske kan du få några värdefulla tips av det jag skriver nedan. Du kan finna att en del punkter påminner om varandra, men jag håller dem så viktiga att de får ett eget utrymme.

Jag delar in materialet i jobbsökartips och tips för hur du får ny energi i vardagen.

På grund av upphovsrättsskydd har jag tagit bort länkar och viss information från texten. Är du som arbetssökande eller coach intresserad av fördjupad information, är du välkommen att kontakta mig.

Jobbsökartips

Eget ansvar. Något att först som sist tänka på är att man aldrig släpper taget om det egna ansvaret för att saker ska hända nu och i framtiden. Till slut är det mycket som hänger på dig själv om du ska hitta ett jobb. Självklart ska du förvänta dig god service från arbetsförmedlare/coach, men han eller hon kan ju inte ersätta dig i sökprocessen. Och arbetsgivaren kommer knappast hem till dig och ringer på dörren. Är man aktiv och tar egna initiativ kan man samtidigt känna egenkontroll, vilket är mycket bra för självkänslan. Är du aktiv i detta avseende kan du bli din egen coach och matchare som för dig mot bestämda mål. För du ska väl inte ansluta dig till "Nånannanismen"? Läs denna artikel i Expressen.se från 2009-08-10.

Jobbsökning - se det hela som ett projekt - Det krävs ett seriöst engagemang och en investering i tid och energi för att få det jobb som du verkligen vill ha. Du behöver ha en hög motivation för att rida ut besvikelser och frustrationer som kan ligga mellan nu och det nya jobbet. Osäkerheten är stor och du kan aldrig veta hur lång tid din jobbsökning kommer att ta. Din framgång styrs av din energi, drivkraft och självförtroende och dessa faktorer kommer att öppna dörrar för dig. Ett jobbsökningsprojekt har många dimensioner. Du har planer att göra, informationsmaterial att skaffa och sortera, ansökningshandlingar och andra brev att skriva, möten att hålla , intervjuer att förbereda, din egen positiva mentala och fysiska form att hålla igång och minnesanteckningar att skriva ned. Ju effektivare du är i detta arbete, desto större blir chansen att du hittar ett jobb. - Kan jag ytterligare utveckla mitt jobbsökande? Det är en fråga som man alltid ska ha aktuell i processen.

Omvärldsbevakning. Samhället och arbetsmarknaden förändras i en allt snabbare takt. Följ med i vad som sägs, syns och hörs i media och följ viktiga händelser som berör jobben i god tid, gärna före saker och ting, exempelvis etableringar är ett faktum. - Skrev tidningen för inte så länge sedan om att ett större företag ska öppna verksamhet här i staden? Så kanske du har tänkt någon gång. Nästa gång du läser om butiken har den redan öppnat, eller att varit där på plats som kund, har nyanställningståget redan gått. Internet är naturligtvis ett värdefullt redskap för dig i din ovärldsbevakning.

Prioritering och rangordning. Gör en lista över de yrkesområden och jobb som du är intresserad av. Rangordna dem. Nr. 1 för det eller de jobb som du verkligen känner för. Nr.2 för det eller de jobb där ditt intresse står och väger och där tonvikten är mot tummen upp. Nr. 3 för det eller de jobb där ditt intresse är lågt och som du är beredd att söka för lönens skull och för att bryta arbetslösheten. Därefter listar du upp de arbetsplatser/företag som intresserar dig och på samma sätt som i ovan nämnda rangordning. Ta Hitta.se till hjälp för att hitta företagen. Kolla i tidningar och på internet vad som är på gång på din lokala och på den externa jobbmarknaden. Fördelen med en priolista är att du kan klargöra för dig själv vilka jobbalternativ som finns och hur du rangordnar dem.

Vardagsstruktur och rutiner. Upphör aldrig med att hålla ordning och reda på din vardag. De flesta arbetsgivare når du i allmänhet mellan klockan 08 och 17 på dagarna. Flera författare talar också om hur viktigt det är att behålla sin vardagsstruktur när man är utan arbete. Anpassa därför din dygnsrytm efter detta, ha fasta lunch- och middagstider osv. Använd dig av de rutinerer som fungerade när du jobbade. Gör gärna ett aktivitetsschema över din arbetsvecka, måndag till fredag. Då kan du lättare följa upp det du hade tänkt göra under dagarna. Var noga med att följa ditt schema och dina föresatser! På så sätt ökar chansen för att du behåller fotfästet i tillvaron trots den tillfälliga motgången. Ta för vana att sitta på annan plats emellanåt och gå igenom jobbannonser etc. Ta med dig kollegieblock och penna till ditt bibliotek boka in dig för en datorstun och kör igång. Samtidigt kanske du träffar vänner och bekanta eller så kan du göra nya bekantskaper.

Ordens makt. Var medveten om dina ord, de speglar din tankevärd. Är du arbetslös eller arbetssökande? Har du fått sparken eller söker du jobb? Vill du få ett jobb eller skaffa ett jobb? Det är viktigt att du signalerar till dig själv, med rätt ord, att du verkligen tror att det här ska vända. Tankar och ord påverkar självkänslan.

Inventera dina tidigare framgångar. Tänk efter hur du gjorde för att klara av tidigare förändringar i ditt liv. Hur tänkte du? Hur resonerade du med dig själv? Hur hanterade du osäkerheten? Om du tänker efter har du säkert uppnått en hel del del positiva saker i ditt liv. Skriv ner på ett papper vad du faktiskt uträttat och vad det var som gjorde att du lyckades.

Träna förmågor. Om du vet vilken typ av jobb du vill söka kan du ta reda på vilka färdigheter och egenskaper som krävs och om det stämmer in på din kompetens och dina styrkor, så kör igång och träna upp dem.. Jämför med vad som krävdes av dig i ditt tidigare jobb.

Ta ledigt från ditt jobbsökande för en kort period. Det är inte fel att emellanåt bara få vila ut. Ta dagen som den kommer och göra det du känner för. Att vara arbetslös är ett hårt mentalt jobb. Det vet väl du? Ända sedan du förlorade jobbet har du säkert kämpat hårt för att hitta ett jobb. Låt inte viloperioden bli för lång bara.

Hur bemöter du din arbetsförmedlare? Hur vill du bli bemött av din arbetsförmedlare? Många som sökt sig till arbetsförmedlaryrket har gjort det med en drivkraft om att göra en insats för att hjälpa utsatta människor. Många av dem blir frustrerade av att inte få det utrymme det borde finnas för exempelvis coaching och aktiva insatser riktade till företag. Många gillar inte riktigt att vara myndighetspersoner med rapporteringsskyldighet till a-kassorna o.dyl. Å andra sidan finns det arbetsförmedlare som inte har några problem med sin dubbla yrkesroll. Vill du helst möta arbetsförmedlare där coachrollen är den dominerande? Tänk då på följande. Som du bemöter andra människor blir du själv bemött. Detta gäller även för arbetsförmedlare. Har du taggarna utåt vid mötet kanske en i grunden coachande arbetsförmedlare slår om till att bli en myndighetsutövare och blir då för stunden kanske omedveten om detta. Resultatet kan då bli en envägskommunikation istället för en dialog.

Jobbsökarklubb/stödgrupp. Har du kontakt med andra arbetslösa? Kanske personer du träffat på jobbsökarkurser, eller vänner och bekanta som också saknar arbete? Kanske läge att gå samman med dem och starta upp en jobbsökargrupp där ni kan peppa varandra och ge tips när det gäller att söka jobb och hantera vardagen i stort. Tänk på att ha struktur inför och under aktiviteterna. Planera mötena, ha en agenda och låt gruppmedlemmarna känna på olika funktioner. Glöm inte att göra roliga saker ihop. Det finns mycket man kan hitta på och som inte gräver djupa hål i plånboken. Om ni blir en grupp, då kanske ni kan fixa till en intern secondhand-verksamhet. Ordna bytesdagar? Här kan du läsa om föreningar och mötesplatser för arbetslösa. Var så aktiv du kan och känner meningsfullt. Ju fler sammanhang du syns och finns med i, desto mer växer ditt nätverk och med det chansen till en öppning för en jobbmöjlighet.

Underhåll eller utveckla ditt nätverk. Motsatsen till att bli "trygg" i sin bostad är att vara ute och träffa vänner eller bekanta, vara aktiv i olika sociala sammanhang. Fråga kompisar om det hört något om några nya jobb på sin arbetsplats, eller är om det är något projekt man behöver extrainsatser för. Prova att vara ute i så många aktiviteter som möjligt. Gå med i föreningar, ta nya tag med din gamla förening, kontakta en idrottsförening, anmäl dig till en kurs eller studiecirkel. I varje nytt sammanhang man finns med i kan nya möjligheter öppnas och nya kontakter fås. Även arbetsgivare och arbetsförmedlare tycker om att se aktiva jobbkandidater och arbetssökande. Så här skriver TRR om nätverkets betydelse. Klicka på denna länk.

Säg inte nej om ett tillfälle ges eller en möjlighet dyker upp. Hur lätt är det inte att hopplösheten tar överhand om man gått utan jobb en längre tid. Till slut tror man kanske att man aldrig ska få ett jobb igen. Risken finns att man som arbetslös bygger upp barr iärer som blir till hinder i sökandet efter ett nytt jobb. Ja man kan nog även tala om att en rädsla smyger sig in som kan hindra mig från att gripa en eventuell möjlighet som dyker upp. Därför är det mycket viktigt för en person som gått utan jobb en längre tid att verkligen hoppa på tåget när det går så att säga. Det kan gälla ett kortare jobb, kanske ett som jag aldrig tidigare prova på. Det kan gälla ett vikariat eller praktikplats inom ett yrkesområde som jag är utbildad för. Det kan gälla erbjudande om en utbildningsplats. Tackar man ja till en möjlighet, så höjer man även sitt självförtroende och bryter den hopplöshet som har hållit mig fången.

Tappa inte taget. Tycker du att du har provat det mesta i jobbsökarväg, eller att du känner dig omilt behandlad av arbetsförmedling eller a-kassa. Kämpa för att behålla ditt egenvärde. Det kommer du att behöva i det fortsatta sökandet efter ett nytt mål i arbetslivet. Ruska av dig olusten och "skräpet" och kämpa vidare. Det kan vara ett hårt jobb, men allting går och till slut så.....

Ny energi

Aktivera ditt sociala jag. Kanske det viktigaste av allt för dig som är utan arbete. Om din bostad börjar kännas alltför trygg och du börjar undivika kontakter även med vänner och bekanta är det dags för dig att reagera. Bryt mönstret och tvinga dig ut i det fria och andas frisk luft! Det finns inget farligare än att minska ner eller nollställa sitt sociala liv vid påfrestningar i livet. Gör i stället så här: Om det känns bra, fortsätt att hålla kontakt med gamla arbetskamrater. Underhåll ditt kompisnätverk, fortsätt att träffa vänner och bekanta och gör saker tillsammans. En fika på stan, gå på bio? Fungerande aktiviteter behöver ju inte fungera sämre bara för att du är arbetslös. Gör nya saker för att "ruska om dig" och bredda dina erfarenheter. Gå på föredrag? Gå med i en studiecirkel. Undvik inte möten och sammankomster bara för att det känns bekvämt att låta bli.

Tala om för andra vad du känner. Som arbetslös är man inne i en mycket smärtsam process och drar den ut på tiden så blir läget inte precis mer gynnsamt. Och du är inte ensam i känslostormen och din omgivning påverkas säkert även den av din situation. Öppna dig så långt du förmår och finner lämpligt för dina närmaste. Det kan vara familjemedlemmar, en kamrat, en släkting eller någon annan som du känner förtroende för. Dina närmaste har också behov av att på rätt sätt få känna av din stress så att ni tillsammans kan hantera den på bästa sätt. För dig personligen, kan det faktiskt innebära skillnaden mellan en mer positiv morgondag om du börjar prata om din arbetslöshet med andra.

Skriv ner dina tankar och funderingar! Har du aldrig gjort det tidigare, så kan det vara ett bra tillfälle att göra det nu. Det är ett bra sätt att att uttrycka sina känslor och att lindra stress och det behöver inte vara så komplicerat eller ta alltför lång tid. Lägg ifrån dig papperet eller dagboken ett tag. När du sedan vecklar ut eller öppnar det du skrivit kan du känna inför och betrakta det du skrivit med andra ögon och detta kan hjälpa dig att reflektera och analysera situationen. Att skriva ner sina funderingar kan leda till att du ser saker och ting på ett kreativt vis och samtidigt hjälpa dig framåt. Många börjar att blogga och lägger på så vis ut sina tankar och funderingar på webben. någonting för dig?

Ordens makt. Var medveten om dina ord, de speglar din tankevärd. Är du arbetslös eller arbetssökande? Har du fått sparken eller söker du jobb? Vill du få ett jobb eller skaffa ett jobb? Det är viktigt att du signalerar till dig själv, med rätt ord, att du verkligen tror att det här ska vända. Tankar och ord påverkar självkänslan.

Låt inte självkritiska tankar koppla grepp om din vardag som arbetssökande. "Hade jag bara jobbat ännu mer och varit perfekt på arbetsplatsen skulle jag inte ha blivit uppsagd" Typiskt mig, jag är nog värdelös" "Det här kommer jag aldrig att klara upp" Bli inte din egen hårda domare. Skriv ner dem och fundera på varför du tänker så här. Finns det bevis för att tankarna är sanna? Är det fakta som de bygger på eller är det förutfattade meningar om dig själv? Skriv ner positiva omformuleringar i stället. Försök även skriva ner mer positiva tankar om dig själv och goda egenskaper som du haft nytta av i olika situationer tidigare i livet. Var konkret i dina tankebanor och ha listan nära till hands så att du dagligen kan göra reflektioner.

Lär dig att tackla omgivningens attityder. Flera forskare pratar om omgivningens uttalade eller inte uttalade skamgörande attityder till arbetslösa personer. Det kan vara nära vänner som kommer med förflugna kommentarer eller perifärt bekanta som kommer med s.k goda råd till dig som arbetslös. I längden kan det bli ganska jobbigt, men det finns ändå ingen anledning till panik eller att du ska behöva känna att du måste undvika sociala kontakter. Tänk på att du inte är ensam om att vara utan arbete. Många, många är i samma sits som du runt om i vårt avlånga land. Så varför bry sig egentligen om någon eller några uttrycker sig lite ovarsamt till dig på en fest eller i andra sammanhang. Har du klara mål och ambitioner med ditt jobbsökande och vet att du hela tiden gör ditt bästa brukar det gå bra att förhålla sig till mer eller mindre negativa attityder. Man kan ju säga så här: - Du jag jobbar för fullt med att hitta ett nytt jobb. Men du?, du kanske kan tipsa mig om något, kanske på din arbetsplats? Ett annat sätt kan vara att:

Skapa dig ett värde inför dig själv. Det kan vara lätt att känna att man inte längre är behövd. Arbetskamraterna eller chefen ringer inte längre. Kurskamrater och lärare är ett minne blott. Ingen förutom myndigheterna bryr sig i vad jag gör på dagarna. Men tänk efter! Säkert har du människor i din närmaste omgivning som värdesätter dig även nu när du inte har jobb. Förälder och eventuell sambo/flickvän som fortfarande räknar med dig och behöver dig. Dina kamrater som tycker att du är en bra kompis och som fortfarande räknar med dig. Gå ut och träffa folk. Kanske lär du känna nya vänner som kommer att värdesätta dig för den du är. Var stolt över den du är och vad du hittills har uträttat! Reflektera över det jobb du lämnade. Vad var det som gjorde att du klarade arbetsuppgifterna eller arbetsrollen så väl? Vilka förmågor och egenskaper hade du nytta av? Här har du mycket att hämta när du sen ska söka nya jobb. Lyft fram dina starka sidor härifrån. Glöm för stunden de uppgifter eller inslag i ditt gamla jobb som du inte trivdes med och som du kanske därför tyckte att du inte utförde så väl. Har du hobbies eller fritidsintressen där du fungerar mycket bra, samma resonemang. Kan du se på dig själv som något annat än en produkt av ditt tidigare jobb eller examen eller av din arbetslöshet? Om du känner förtvivlan över att inte längre ha kvar ditt jobb som exempelvis säljare, kan du stärka din identitet genom att tänka att du har andra områden som lyfter fram dig? Exempelvis: - jag är en duktig kock, jag är en naturälskare, jag värnar om min familj, jag har ett stort umgänge, jag är en social person, jag är en duktig idrottsmotionär. Tänker du så kanske du mår gott med jämna mellanrum och dina jobbsökaraktiviteter fungerar även de bättre.Tvivlar du ändå på dig själv? Leta fram alla synliga bevis på ditt värde och din förmåga. Kom ihåg allt positivt som andra sagt om dig. Tänk på tidigare höjdpunkter i ditt liv, både på fritid och i arbetsliv.

Lägg inte på dig skuld. Om du ändå kommer in i tunga perioder emellanåt är det viktigt att du inte söker fel hos dig själv. Visst är det lätt hänt när ansökningar kommer i retur i parti och minut att självförtroende och självbild får sig en rejäl törn, men tänk hela tiden på följande. Aldrig förr har det varit så tufft på arbetsmarknaden. På många jobb går det hundratals sökande och många har likartad kompetens som dig och ibland kan det även vara tillfälligheter som styr arbetsgivarens urval. Det är alltså inte ditt fel att du inte får napp. Försök att ersätta negativa tankar med positiva motsvarigheter och fundera också över hur du kan utveckla ditt jobbsökande.

Nätverk av vänner och bekanta. Vilka av personerna i din närmaste omgivning tillför dig positiv energi? Från vem eller vilka får du ett uppriktigt stöd och bra peppning ifrån? Vem eller vilka dränerar dig på energi? Förflugna kommentarer? Vilken är hans eller hennes attityd och inställning till dig i din nya situation? Är han eller hon värd ditt engagemang?

Kamp och utmaning. Det är viktigt hur du ser på dig själv under arbetslöshetsperioden. Synen på dig själv påverkar dina tankar om möjligheten att skaffa ett jobb. Det gäller att att locka fram "tigern" inom dig själv och börja jobba så mycket som det bara går. Det gäller för dig att så snabbt som möjligt börja kämpa mot de offertankar som pockar på. Det är helt ok att emellanåt tycka synd om sig själv, men låt inte känslan bli bestående. Så här kan tankarna kanske gå: - Det är förra chefens fel att jag nu sitter där jag sitter..... - Det är föräldrarnas fel att det inte gått så bra för mig i livet... - Arbetsförmedlingen får väl ta och ordna fram ett arbete åt mig! Ja, tankarna kan vara många som cirkulerar runt i huvudet på dig som arbetslös. Det är fullt naturligt att känna så, men det gäller att se upp så att de inte får fotfäste. Försök istället att ta kommando och ansvar över din situation och din framtid. På så vis blir du mindre sårbar inför yttre prövningar. Se jakten på ett nytt arbete som en utmaning. Utmana dig själv och hur du tänker att andra ser på dig. Vet du att du hela tiden gör ditt bästa så höjs självkänslan!. Ge inte upp. Håll ut och var fokuserad även om tiden utan positiva resultat blir längre än du tänkt dig.

Avslappning, meditation och mental träning. Det finns många alster både i bokform och på cd/dvd i ämnet både på bibliotek och hos bokhandlare. Lär du dig teknikerna kan du lugnt räkna med att få ny energi i kropp och själ.

Beröm och belöning. Något av det bästa man kan göra för sin självkänsla är att skapa en positiv jag-berättelse, en god historia om sig själv. Det handlar inte om att ändra på det som hänt utan att se sina styrkor. Plocka fram ur minnet gamla framgångshistorier från arbetsliv och fritid och skriv ned dem. I vilket sammanhang? Vilka var med? Tänk efter vilken känsla det gav dig av att lyckas. Vad såg du, vad hörde du?, vad kände du, värme, glädje? Kan du påminna det om det när du är på väg till en anställningsintervju eller till arbetsförmedlingen?
Belöna dig själv när du gjort en insats som du är nöjd med. En god middag? Ett biobesök efter en späckad jobbsökarvecka? Skriv ner tre till fem positiva saker om dig själv på ett papper. Sätt upp det väl synligt så att du regelbundet kan läsa orden.

Beautiful thinking. Glöm inte bort det roliga eller vackra som faktiskt finns runt omkring dig. Den sidan av myntet kan vara lite svår att upptäcka om jag säger så. Försök att upptäcka de guldkorn som kan finnas där eller som passerar för ett kort ögonblick. Utomhus - ta en promenad och om solen är uppe, kolla in ljuseffekter och eventuella naturspel. Är årstiden rätt kan det vara helt fantastiskt att ta en skogspromenad. Öppna dina sinnen och låt dig absorberas. Inomhus - Har du radio eller dator på kan du få korn på ett suveränt program eller höra en låt som du gillar eller klicka dig in på en hemsida du aldrig tidigare varit inne på. Gotta dig åt det du upplever och försök behålla känslan ett tag.

Hälsa och friskvård. Friskvård och god hälsa är en belöning i sig och är samtidigt en förutsättning för goda resultat när det gäller jobbsökning. Äter du rätt? Motionerar du? Hur är din dygnsrytm? Hobbys eller musik-, film- konst- eller teaterintressen är får många friskvård i sig. Om man anser sig ha dåliga kostvanor eller har svårt att komma igång med någon motions- eller träningsvariant finns det säkert experter eller gym/idrottsföreningar nära dig som kan ge dig råd eller erbjuda träningstillfällen. Mina personliga favoriter när det gäller friskvårdsaktiviteter är friluftsliv, sportfiske och joggning och efter en lyckad dag eller motionstur kan jag känna mig som en ny människa redo för jobbsökandets utmaningar.

Aktiviteter som ger dig positiv energi. Gå på bio? Lyssna på musik/konserter? Alla roliga saker behöver inte kosta skjortan. Detta kan du sedan leva länge på i din jobbsökarvardag. Gör en lista över de aktiviteter som du håller på med. Gör en enkel tabell på ett papper med en plus och en minussida. Plus för roliga och intressanta aktiviteter och minus för sådant som du kanske gör av gammal vana eller av tvång. Rangordna dem utifrån intresse och välj sedan ut de alternativ som du känner att du stimuleras av och så många som du känner att du har tid för vid sidan av ditt jobb som arbetssökande. Själv har jag lyckats skapligt med detta och just nu drömmer jag fortfarande om att gå med i en amatörteatergrupp. Detta för att jag alltid har varit intresserad av teater, men också för att avdramatisera min vardag. Såväl som när man är i arbete som när man går utan behöver man få distans till sig själv och till sin aktuella situation. Roliga grejor att göra är då ett bra sätt.

Generositet.. Har du utrymme inom dig själv att tänka på och kanske göra en insats för en kompis, släkting eller bekant? Funderar du på att anmäla ditt intresse till någon ideell förening? Någon välgörenhetsorganisation? När gav du en vän eller närstående en klapp på axeln senast? Säkert gör du redan det, men det är ändå värt att tänka på. Är du vänlig, hjälpsam och generös mot andra blir du det även mot dig själv. Ofta dröjer det då inte länge förrän du själv får uppskattning och beröm tillbaka. Och framför allt så växer du då i dina egna ögon och din självkänsla växer.

Vidga din trygghetszon. Satsar du på att göra nya saker så vidgar du samtidigt din trygghetszon och samtidigt höjer du då ditt självförtroende och stärker din självkänsla. Motsatsen är isolering och då vågar du snart inte göra någonting. "Många resonerar som så att det är säkrast att tänka negativa tankar, för då befinner de sig hela tiden i sin trygghetszon, där de inte behöver känna sig utmanade, riskera att misslyckas eller ha fel. När de resonerar med sig själv säger de "det här går inte bra", "det här klarar jag inte", "jag vågar inte". De här tankarna ställer sig som feta dörrvakter och blockerar vägen för alla möjligheter. Resultatet blir att det blir precis som du tänker, ingenting händer, ingenting går. Istället måste du våga bryta din trygghetszon genom att tänka att "jag kan, jag vill, jag vågar prova, ta risken, vinna".
Ur boken Att få saker att hända, Stefan Olsson och Marcus Frödin, 2009.
Gör du nya och kanske oväntade saker, får du samtidigt hjärnan att tänka i nya banor. Detta kan i sin tur öka din kreativitet.
"För att våga vinna måste du våga förlora. Att våga misslyckas-kanske är det inte så farligt i alla fall? För att komma över sina egna inre begränsningar gäller det att först våga tänka en vågad tanke. Därefter klarar du lättare av att genomföra en vågad handling. Alltså, när du väl klarat att tänka tanken, har du tagit ett stort steg mot handling. Bakslag ingår i all förändring. Ge inte upp vid motgång. Beröm i stället dig själv för att du försöker ändra ditt liv. Ta ett litet steg i taget". Ur boken Balans i livet av Stig Wiklund och Ann Holst.

Har du tänkt på följande? Har du tid? Hur förhåller du dig till tid? Frågar du en arbetslös om han vill göra det eller det, kan du få svaret: "Jag har inte tid". "Jag har fullt upp vet du, så det blir svårt". Jag vill hävda att det är den alltid närvarande stressen som ligger och bråkar med individen och som gör att han är fullt upptagen med att hantera detta. Så upptagen att det för en utomståede betraktare ser ut som att den arbetslöse till och med tränger undan egennyttan med att anta erbjudandet. Om du själv känner och upplever så, stålsätt dig med jämna mellanrum och bryt dig loss ur denna förlamande boja och gör nya saker. Du kan få ny energi till att nå fram till det övergripande målet, att hitta ett jobb. Har du tid? Svaret på frågan är: - du måste ha tid!

Mjuka upp eller riv eventuella kontakthinder. Nedanstående punkter är viktiga aspekter att jobba med inför framtida möten både i sällskapslivet och i möten med arbetsgivare. Behöver du träna upp dina färdigheter?

Allmän tvekan: För mycket energi används till att oroa sig för att träffa andra människor istället för att faktiskt initiera kontakt. Kännetecknas av överdriven oro för värsta tänkbara scenario och tvekan att ta sociala risker.

Image: För mycket energi ägnas åt att visa upp en välbalanserad, polerad, högkvalitativ image inför andra, ofta med följd att undvika nätverkssituationer i arbetssökande syfte eftersom de kan resultera i upplevd förödmjukelse.

Roll: För mycket energi ägnas åt olösta känslor av skuld, skam eller otillräcklighet med att vara arbetslös. Kan kännetecknas av en tendens att tona ner eller undvika att berätta för andra att man söker arbete.

Relation: För mycket energi ägnas åt att oroa sig för att tränga sig på eller "störa" vid arbetssökande.

Argumentation: För mycket energi ägnas åt reflexmässig argumentering, skylla på andra, kritisera och hitta fel hos andra. Kännetecknas av en rädsla för att förlora kontrollen i sociala nätverkssammanhang.

Social osäkerhet: För mycket energi ägnas åt att censurera eller förändra sitt beteende vid kontakt med dem som upplevs ha högre rang. Kan kännetecknas av en känsla av osäkerhet i närvaro av personer med pengar, utbildning eller makt.

Referenser: För mycket energi ägnas åt obehagskänslor med att be befintliga kontakter att underlätta att träffa andra för att få hjälp i arbetssökandet. Kännetecknas av en rädsla att äventyra befintliga relationer genom att be om referenser för nya kontakter.

Om inte den egna kraften räcker. Du kanske känner just nu att du har bränt allt krut och att du därför inte längre klarar att ligga på och söka jobb till 100 procent? Är du med på banan så att säga? Kan du exempelvis bjuda på dig själv och leverera på en anställningsintervju? Vet du vad du vill med din framtid? Går du och brottas med någon gammal olöst konflikt som återigen blivit aktuell och som nu känns övermäktig? Ligger detta och stör dig så att du inte förmår att kämpa helhjärtat med att söka jobb? Kan du prata med någon vän eller bekant om detta? Känner du att du behöver en professionell samtalskontakt? Det behöver inte vara så dramatiskt att göra det och kan till och med innebära starten på något nytt.

Att sätta mål

Vem bestämmer ditt mål? Eller som Fredric Härén, författare och föreläsare, framhöll i programmet Sommar 2008: "Gör det du tror på.....tro på det du gör" "Låt ingen tala om för dig vad du ska jobba med. Lyssna på din inre röst. Lev inte någon annans liv. Ha modet att följa ditt hjärta och din intuition" "Hittar du inte drömjobbet, ska du försöka skapa det". Svaret på frågan blir alltså att Du själv bestämmer över din tillvaro och ingen annan.

Coacha dig fram till nya mål i livet. Kartlägg dig själv. Vill du fortsätta i samma spår som tidigare och söka liknande jobb eller är du osäker på vad du ska göra i framtiden? Identifiera de värderingar som styr dig i livet och gör en analys. Ledfråga: Vad var det som gjorde att du valde den utbildning som du satsade på, eller den yrkesbana du jobbat i?. Ett övervägt och eget val, eller någon annans? Sätt upp mål för dina aktiviteter, både när det gäller att söka jobb och vad du ska göra på fritiden. Ställ upp realistiska, gärna mätbara och positiva mål. Har du med dig hjärtat när du ställer upp målet är du bara att gratulera. Det vill säga att ditt mål verkligen intresserar dig och att du därigenom kommer att ge allt för att slutligen nå fram.

Finns det saker du alltid drömt om att få göra någon gång i livet? Skapa dig en vision. Finns det något uppdrag som ligger och väntar på dig? Tänk efter, vad drömde du om som barn eller i din ungdom att få jobba med längre fram i livet? Det kanske var något helt annat än vad du senare kom att jobba med? Kanske finns det något du nu kan börja sikta mot? Reflektera en stund och gör en analys och jämför med de värderingar som styr dig och vilka intressen som gäller här och nu. Vem vet vad du kommer fram till? Försök att föreställa dig en bild av hur du skulle känna dig och hur du skulle agera om visionen blir verklighet en dag. Använd gärna papper och penna och samla bilder och texter i en bok. Plocka fram alstren med jämna mellanrum och låt dig bli inspirerad.

Tvekar du? Har du länge gått och funderat på en förändring i ditt liv? Du kanske vill utbilda dig? Du kanske funderar på att byta inriktning i ditt jobbsökande och titta efter helt andra branscher än vad du tidigare jobbat inom? Du tvekar och tvekar. Beror det på att smärtan överväger lusten till att göra förändringen? Om det är så, försök att analysera vad detta beror på. Får du någon belöning inombords för att du inte gör förändringen? Skriv ner effekter på kort respektive lång sikt, både vad det gäller smärta och glädje om du genomför förändringen. Tänk dig in i situationen att du om ett år går och fortfarande tvekar och ingenting har hänt. Hur tror du att det skulle kännas då?

Väntar du på att du ska vara i toppform? För de flesta är det utmanande att söka jobb. Det kan vara ansträngande att presentera sig själv inför andra och ta emot deras reaktion. När vi är i kontakt med en arbetsgivare, exempelvis är på en anställningsintervju eller spontanbesök, vill vi gärna vara toppform så att vi kan visa upp oss från vår bästa sida. Tyvärr är det ofta långt mellan dagarna då vi känner att vi är i toppform, och då blir det en omöjlig strategi. Vi behöver istället vända på resonemanget. Vi behöver inte alltid må bra för att ta ett steg vidare. Men ibland behöver vi ta ett steg vidare för att må bra. Vi kan känna obehaget och agera ändå. Och priset för mödan kan vara ny energi och kanske till och med ett nytt jobb. (Inspiration från Torild Carlssons bok Äntligen Måndag, bokförlaget Langenskiöld 2005). Svaret på frågan är naturligtvis: Gör det nu och vänta inte. Har du en idé som du verkligen brinner för så avvakta inte för länge. Om man tänker för länge finns risken att det aldrig blir av. En nyckel till att komma igång kan vara att våga be om hjälp.

Här följer länkar till vad två psykologer tycker är viktigt för arbetslösa att tänka på när man ska jobba med sig själv för att ta sig ur situationen.

Liria Ortiz, 10-punktsprogram.

Bosse Angerlöw, 12 gångbara tips.


Slutord

"Att vara arbetslös innebär sannolikt en kris i ditt liv. Men kris betyder också möjlighet - en möjlighet till utveckling, en möjlighet att ta ett nytt konstruktivt steg på din väg genom livet. Allting kan ses från två håll - försök att också se den positiva sidan av din situation. Ofta är man så upptagen av sin egen situation att man inte ser helheten, inte kan betrakta problemen ur olika synvinklar. Försök att uppleva din situation som en chans att stanna upp, en chans till eftertanke, en andhämtningspaus".

Citat från publikationen Att mista jobbet, Lennart Levi och Inga-Lill Petterson, 1993.

 

Text © Klas Hägglund, 2006-2009

Det är inte tillåtet att utan tillstånd använda material från denna sida för kommersiellt bruk eller i undervisningssyfte.

Om du är deltagare i ett arbetsmarknads- eller coachingprojekt och på något vis blivit hänvisad detta material, får du gärna kontakta mig på nedanstående mail.

Vill du som coach eller konsult använda material, kontaktar du mig på mail:

klas.hagglund@comhem.se

 

 

 

 

 

 

 

Text © Klas Hägglund, 2006-2009

Det är inte tillåtet att utan tillstånd använda material från denna sida för kommersiellt bruk eller i undervisningssyfte.

Om du är deltagare i ett arbetsmarknads- eller coachingprojekt och på något vis blivit hänvisad detta material, får du gärna kontakta mig på nedanstående mail.

Vill du som coach eller konsult använda material, kontaktar du mig på mail:

klas.hagglund@comhem.se

 

 
 Tillbaka