Tillbaka
 

Mauds krönika

Att välja livsinnehåll

”När man väl funnit en riktning för sitt liv är det en sann konst att kunna njuta av livsfärden”

Under åren, när mina barn och nu senare mina barnbarn klagat över att de inte haft något roligt att göra så har jag sagt som Alfon Åbergs farmor, att om man har roligt jämt så vet man inte hur roligt man har. Att ha roligt bygger på att man emellanåt har lite halvtrist för att kunna uppskatta allt det roliga. I boken ”Mer Människa - Tankar om livet och den tid vi lever i" lyfter författaren Elisabeth Jönsson frågor som, ”Vad får vi för samhälle om vi rensar bort det innehåll som kräver lite mer av oss?" och ”Vad händer med vårt livsinnehåll om vi väljer att hela tiden zappa bort det som inte är omedelbart roligt och underhållande?”. Vår livsstil styrs av beteenden så de här frågeställningarna är både intressanta och viktiga.

Om vi har möjligheter att hela tiden välja livsinnehåll så är det ganska självklart att vi väljer det som omedelbart ger positiva konsekvenser och då väljer bort det som ger positiva konsekvenser på lång sikt eller som för stunden känns jobbiga, tråkiga och negativa. Vilka val gör jag i livet? Vilka vägar väljer jag? Hur tänker jag kring orsak-verkan? Om jag väljer att zappa bort det som inte ger bra upplevelser för stunden så ökar risken att hamna i olika beroenden eftersom fet och söt mat, alkohol, shopping, dataspel och även sex ger direkta positiva konsekvenser, medans nyttigare mat, motion, ekonomisk planering och annat långsiktigt tänkande ger effekter på långre sikt.

Det behövs då sätt att överbygga den tidsklyfta som blir mellan handling och resultat, vilket inte alltid är så enkelt. Att plantera ett äppelträd och vänta i flera år på att få baka den där goda äppelpajen som fikastunden kräver känns inte som någon bra ide när suget dyker upp, men kan vara en bra handling på lång sikt.Att plantera sitt träd, pyssla i trädgården och en dag plocka sina egna syrliga goda äpplen kan vara livsberikande och ge livet en mening. Sannorlikheten att jag väljer något som går snabbt är mycket stor, men tänker jag till och tar beslutet att plantera ett träd så kan jag under tidsklyftan när trädet växer, njuta av äppelpajer bakade av svenska eller importerade köpeäpplen från närmsta livsmedelsbutik.

Jag tror att det är viktigt att lyssna till sina känslor, utgå från sina erfarenheter och ha en inre dialog med sig själv om vad som är viktigt och känns bra för just mig. Det ena valet utesluter inte det andra. Precis som Elisabeth Jönsson skriver ser jag det som att kontakten med våra känslor och att vara lyhörd för sig själv och sina egna behov är viktigt. Om jag avstår från det som inte direkt upplevs som positivt så kommer jag att gå miste om de känslor som kommer när jag uppnår något positivt på längre sikt, som resultatet av en lång tids arbete, flitigt sparande, långsiktig planering eller god omvårdnad i trädgården. Ibland kan sträckan från start till mål vara lång, jobbig, krokig och tråkig. Valet och handlingen kan också ge andra effektmål än de planerade, vilket inte alltid behöver vara negativt. Överraskande upptäckter kan vara berikande och ge nya insikter och ytterligare dimensioner på tidigare erfarenheter och upplevelser.

Kloka ord i ett anteckningsblock

Årets första månader har varit fyllda av flyttbestyr. Efter 28 år i samma boende har vi planerat för en flytt till ett närliggande bostadsområde. Jag har rensat upp i röran och dagligen tagit beslut om vad som skall kastas, sparas och köpas nytt. Jag har naturligtvis inte gjort det här ensam, utan haft ett stort behov av hjälp och stöttning för att ro det stora projektet i hamn. Med dagliga funderingar och beslut om vad som skall göras kring ut och inflytt, städning och reparationer, så har vikten av tydlighet och målbilder hela tiden varit i fokus. Det här har tagit både kraft och energi och det har uppstått en hel del misstag och missuppfattningar.

När jag för en tid sedan satte mig ner med ett gammalt anteckningsblock, för att göra en komihåglista inför en badrumsoffert så hittade jag anteckningar från en föreläsning om vad som är bra att tänka på som arbetssökande. En av meningarna var den här;

"Det som inte är tydligt för dig är inte heller tydligt för andra".

Citatet och budskapet i anteckningarna blev väldigt tydliga för mig. Ibland händer saker i livet som gör att vi måste ändra riktning och tänka i nya banor. Det boende vi har kan behöva förändras eller den arbetsplats och de arbetsuppgifter som tidigare varit en självklarhet, kanske plötsligt inte längre fungerar eller finns kvar. Tankar om framtiden och ändrade förhållanden kan upplevas som frustrerande och bli till stora energibovar. Jag har flera gånger i mitt liv upplevt de här känslorna och det är då frågeställningar som "vem jag är", "vad jag kan och "vad jag vill" dyker upp.

Kompetens är en blandning av färdigheter, kunskaper och personliga egenskaper som behövs för att lösa en uppgift. Att utveckla sin kompetens innebär att man utvecklar många sidor av sig själv och är ansvarig för att tydliggöra sin kompetensprofil. Skall jag hitta en ny framtid om det så gäller boende eller jobb så behöver jag veta "vem jag är", "vad jag kan" och "vad jag vill". När det gäller arbete så behöver jag också veta vad omgivningen kräver för att jag skall få den typ av arbete som jag vill ha. Om jag kartlägger och tydliggör bredden av mina kunskaper, färdigheter och personliga egenskaper så tydliggör jag för mig själv vad jag vill och har då lättare att förmedla till andra.

Anteckningarna från föreläsningen var riktade mot att söka ett nytt arbete, men ibland kan "kloka ord" i en anteckningsbok vara ögonöppnare som tydliggör och förklarar omständigheter som sker i livet. Målbilder och delmål är bra förutsättningar för lyckade resultat, men ibland kommer livet emellan och målbilderna blir otydliga och framtiden suddig. Det blir då svårt för andra att veta hur de skall kunna råda och stötta mig. För visst är ensam stark men med stöd av andra så löper kugghjulet bättre. Det är mitt ansvar att först tydliggöra för mig själv, för att i slutända få det resultat jag vill ha.

KASAM

Vad är det som gör att en del av oss klarar av svåra påfrestningar bättre än andra?

Aaron Antonovsky (professor i medicinsk sociologi vid Ben Gurion Universitetet i Israel) såg på hälsa/sjukdom ur ett salutogenetiskt perspektiv. Det innebär att han satte fokus på faktorer som vidmakthåller eller skapar god hälsa när man ser till individens hela livssituation. Ur det perspektivet är stressorer inte alltid negativa utan de kan i stället bidra till att hjälpa till att öka möjligheterna att hantera andra stressorer. Stressorer för Antonovsky i det här samman- hanget handlar om allt från virussjukdomar, brytna ben, "gnälliga ungar" och till upplevelser i koncentrationsläger.

I boken "Hälsans mysterium" skriver han om att han anser att motståndskraften beror på vår "känsla av sammanhang", KASAM (SOC, Sense of Coherence), dvs. den utsträckning i vilken vi upplever tillvaron som meningsfull, begriplig och hanterbar. Den här känslan börjar byggas upp hos oss redan som barn och har sedan stor inverkan på vår hälsa. Antonovskys teori har betytt mycket inom medicins forskning eftersom den flyttat koncentrationen från sjukdomsförloppet (patogenesen) till att sätta fokus på friskfaktorerna (salutogenesen).

Varför känns det så viktigt för mig att skriva om KASAM här? Jo, därför att vi är många som på olika sätt drabbats av livet. Våra vardagar är fulla av påfrestningar, motgångar, krav, konflikter och olika slags problem som vi måste lösa. Vi är också många som minst en gång i livet gått från en fast anställning och ställt oss frågan - vad händer sedan?

När vi sedan letar ledtrådar och provar nya vägar kan vår "känsla av sammanhang" ha mycket stor betydelse för hur vi hanterar och löser våra problem. Anyonovsky menar att ett starkt KASAM minskar vår sårbarhet medan en svag KASAM istället ökar sårbarheten. En känsla av samhörighet och mening är ofta nödvändig för att livet ska vara hanterbart, begripligt och också kännas meningsfullt.

Jag läste "Hälsans Mysterium" av Aaron Antonovsky första gången under mina studier på Mittuniversitetet och KASAM-teorin har sedan hjälp mig både i mitt arbete som mentor/ jobbcoah och under min tid som arbetssökande. Har du inte läst boken så är det ett lästips från mig till dig.

Trevlig höst!

Maud

Att ta beslut.

Vissa dagar tar vi uppemot 20 000 beslut och beslutsångest är en vanlig åkomma i dagens samhälle. Forskning visar att ju fler val vi har desto större är risken att vi blir missnöjda och ångrar oss. Det är därför viktigt att vi själva vet vad vi tycker, vad vi vill och vad vi står för.

Maria Gerlofson, psykologiredaktör i Tidningen Hälsa skrev i en intressant krönika för några år sedan om vikten att själva ta reda på vem man är, vad man vill och att de flesta val vi gör inte alltid är livsviktiga. Vi har nästan alltid möjlighet att ångra oss.

Jag har under åren mött många arbetssökande som sagt att de söker "alla jobb som finns", men på min fråga om vilken arbetsplats de helst vill jobba på så har de haft svårt att ge ett tydligt svar. Naturligtvis är det svårt att söka alla lediga jobb eftersom det bara är en bråkdel som kommer ut via annons, så det stora antalet är dolda jobb som vi inte känner till.

Det är därför extra viktigt att våga ta beslut och sätta namn på sina önskningar. Vi upplever nog alla att det är svårt, men viktigt att ta de här besluten. Ibland behöver vi kanske lära oss att ta ett beslut, för oftast vet vi egentligen vad vi vill. Jag tror som Maria Gerlofson att det handlar om att komma över motståndet mot att fatta det beslut som vi innerst inne vet är rätt.

Men velandet är en undanmanöver vi tar till när vi vet vad vi vill men är rädda för att ta steget. Vågar vi inte gå utanför våra bekvämlighetszoner och ta beslut som kanske inte alltid blir hundraprocentiga missar vi också möjligheten tex. som arbetssökande att få praktik eller arbete på de arbetsplatser som vi innerst inne drömmer om.

Ett tips från Maria Gerlofson är att ta en krona och bestämma ett alternativ på kronan och ett på klaven. Sedan är det bara att kasta kronan och göra det man vill. Det här ser jag som ett bra tips för att ringa upp eller besöka en önskearbetsplats. Det värsta som kan hända är att de för tillfället inte har några lediga jobb.

Lycka till och trevlig sommar!

Hälsningar Maud

Källa: Maria Gerlofson , Tidningen Hälsa (nr. 8, 2013)

 
Tillbaka