Tillbaka

Noterat från mitt möte med en legend och stor resursperson inom forskningen om arbetslöshet


Foto: Klas Hägglund, 2009

Var nyligen på ett lunchmöte i riksdagshuset med Lennart Levi, riksdagsledamot, professor emeritus i psykosocial miljömedicin.

Levi har bland annat forskat om arbetslöshetens hälsoeffekter, med fokus på stress, och om möjliga motåtgärder.

Inspirerad lyssnade jag på vad Lennart Levi hade att säga om ämnet och jag tog tacksamt emot en del skrifter som han författat eller varit delaktig i.

"Alla behövs ute på arbetsmarknaden!"

Levi pratade sig varm om de sociala företagens framtida betydelse för att skapa sysselsättning åt så många som möjligt. Han rekommenderar också arbetssökande med rätt kompetens att börja tänka i banor av att starta sådana företag.

Något som Levi ständigt återkom till var hur viktigt det är för en arbetslös person att så snabbt som möjligt skaffa sig egenmakt över situationen. På dagens arbetsmarknad går det inte längre att tro att någon annan part ska plocka fram det där lämpliga jobbet. Det är på dig själv som arbetssökande som det mesta hänger och ju snabbare du tar kommandot desto bättre fungerar du.

Nu till ett citat från broschyren "Att mista jobbet", Lennart Levi, Inga-Lill Pettersson i samarbete med Trygghetsrådet och Trygghetsstiftelsen 1993 .

Återupprätta dig själv!

"Det som kanske förlorats av identitet och självkänsla måste också återskapas. Försäkra dig om ditt egenvärde. Fundera på vad du kan, vad du är bra på och vad du vill - vad för slags människa du är. Dina kunskaper, egenskaper och talanger har inte försvunnit bara för att du förlorat ditt arbete. Du har fortfarande kvar samma begåvning, samma förmåga och speciella kvaliteter som du hade innan du blev uppsagd eller arbetslös. Men du måste kanske uttrycka dem på ett nytt sätt och i nya sammanhang. Plocka fram dina fördelar. Skaffa dig nya kunskaper och vidareutveckla dina gamla där du känner att det behövs. Fundera över vilken typ av arbete du kan få nytta av din förmåga. Kanske är det dags för en avgörande förändring i ditt liv? Behandla dig själv som en viktig person. Tro på dig själv och din förmåga! Först när du tror på dig själv, kan du övertyga andra om vem du är och vad du kan."

Trots att detta skrevs 1993 är orden tänkvärda och fortfarande synnerligen aktuella när vi nu befinner oss i en ny lågkonjunktur.

Jag bad till sist Lennart Levi lämna några bra tips till dig som nu går arbetslös. Förutom tipsen i ovan nämnda broschyr, lämnade Levi följande visdomsord:

"Se på dig själv som Robinson Cruse på den öde ön. Det gäller att vända på varje sten och prova alla möjligheter som du hittar och som situationen erbjuder. Överlevnaden hänger mycket på dig själv."

© Klas Hägglund 2009

Tillbaka