Tillbaka

 

Tuffare krav på arbetslösa skapar jobbtillfällen hos a-kassorna.

"Om några veckor skärps kraven på arbetslösa. Från den första september ska den som är arbetslös skicka in en rapport till arbetsförmedlingen varje månad, och redogöra för sökta jobb och andra aktiviteter". Saxat ur en artikel i Norran.se 2013-07-31

Ja, någonting ska tydligen regeringen göra för att "förbättra" arbetsmarknadsservicen. Frågan är om det innebär annat än ganska meningslös pappershantering mellan arbetssökande och arbetsförmedling/a-kassa. Rutiner om rapportering finns redan i befintligt regelverk där arbetssökande via mail eller personligt besök meddelar handläggare på AF om sin sökfrekvens och vilka jobb det gäller.

Personligen tror jag att arbetsmarknadsminister och co, inför denna hantering med anledning av den kritik som riktats mot arbetsförmedlingen från IAF (Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen). Enligt rapporter från denna tillsynsmyndighet har nämligen framkommit att arbetsförmedlingar runt i vårt land inte har samma uppföljning och kontroll av hur arbetssökande fullgör de skyldigheter som åligger dem. Vissa kontor har täta och granskande kontroller, medan andra kontor mer litar på sina "kunder" och låter handläggningen fortgå i kombination med glesare uppföljning. Intar man en positiv syn på det hela så blir myndighetsutövningen likartad bland arbetsförmedlingskontoren. Det spelar alltså ingen roll om du frågar en arbetssökande i Ystad eller uppe i Kiruna. Kontrollerna är desamma oavsett vart i landet man bor.

Personligen hoppas jag på att ifrågavarande blankett(-er) blir av det enklare och tydligare slaget, något som också tjänstemän på hög nivå inom arbetsförmedlingen lovar. Blanketterna får inte bli svåra att förstå och de måste vara enkla fylla i. För annars ökar stressen, både bland arbetssökande och bland arbetsförmedlare, sanna mina ord.

Sysselsättningen ökar dock, men inte för de arbetssökande. Däremot räknar a-kassorna med att nyanställa 150 personer som ska klara av den meradministration som regeringens beslut medför. Kanske måste även arbetsförmedlingen nyanställa? Tiden får utvisa.

Personligen anser jag att a-kassorna själva ska utöva dylika kontroller. Detta för att arbetsförmedlare ska få full möjlighet att jobba saker som titeln anger, nämligen förmedliga lediga arbeten.

Länk till artikel i Sverigesradio.se

© Klas Hägglund

 

Tillbaka