Tillbaka
 

Aktuell statistik från Arbetsförmedlingen och Scb

Arbetsförmedlingen - månadsstatistik

Arbetsförmedlingen - månadsstatistik över inkomna varsel

Scb - statistik enligt internationell definition och årsjämförelser

 

 
Tillbaka