Tillbaka

Självskattning/reflektion - fritidsintressen, poängsätt kolumner 2-5 i skalan 1-10, om du så vill, 10-100%

 

Intressen/hobbys. 1.
Drivkrafter/ambitioner med fritidsintresset? Vad vill du uppnå?

2.
Vilka inslag moment, är intressanta?

3.
Roller i eventuella grupper?
4.
Egenskaper du har nytta av?
5.
Hur matchar dina drivkrafter fritidsintresset?
Summa poäng
kolumn
2-4
Reflektion/analys Betydelse för övriga livsområden
Löpning/joggning Vill uppnå en god hälsa. Ville uppnå en förbättrad status. Höga ambitioner, ville hela tiden förbättra mig. Tävlingar, terräng, intervaller
10 p
Social roll, pådrivare

8 p
Uthållighet, stark vilja,
god lyssnare,
resultatinriktad
9 p

Mycket god korrelation

10 p

37 poäng

I det stora hela har jag fått ut det jag satsade mot. Önskvärt om jag varit bättre på att bara följa med i gruppen.

Stor betydelse för välmående, balans. Stor betydelse för jobb. Fick ökat självförtroende både på fritid och i arbete.
Skog och natur - svamp, bär Vill uppnå god hälsa. Känna naturens kraft. Vill fylla på vinterförråd. Att upptäcka nya bär och svampskogar.
10 p
Guide, ledare, expert. 8 p. Nyfikenhet, uthållighet,
god fysik.
10 p.
Mycket god matchning.
10 p.
38 poäng

Bra matchning.
Tydliga drivkrafter
att få frisk luft, fylla korgar och hinkar.

Stor betydelse för välmåendet. Får ökat självförtroende både på fritid och jobb.
Sportfiske Vill uppnå god hälsa. Känna naturens kraft. Vill uppleva spänning. Att hitta nya vatten. Landa fina fiskar. Helhet med natur. 10 p Guide, ledare, analytiker.
8 p.
Nyfikenhet, uthållighet, god fysik, mod
10 p.
Mycket god matchning.
10 p.
38 poäng

Fantastisk hobby.

Drivkrafter matchar perfekt hobbyn.

Stor betydelse för välbefinnande inom övriga livsområden.
Musik, aktiv lyssnare Vill uppnå inspiration, och avslappning, inspirera andra. Konserter, live-program radio och tv. 10 p Pådrivare, inspiratiör, analytiker. 7 p. Nyfikenhet, pådrivare. Rytm- och taktkänsla.
6 p.
Bra
8 p.
33 poäng Kan ge bra inspiration inför en svår uppgift Ger god hälsa. Förbättrar resultat i jobb och på fritid.
                 
                 
                 

Analys och reflektion: Hur högt kommer du på skalan, där max är 40 poäng. När du ser i backspegeln. Hur tydliga var dina drivkrafter och mål inför uppstarten?
Vilka roller hade du i eventuella grupper? Hur matchade dina intressen, drivkrafter, mål, egenskaper frtitidsintresset ifråga? Hur hamnar du på poängskalan? Vilken betydelse har intresset haft för dina övriga livsområden? Matchar fritidsintressen dina tidigare jobb?

Min analys: Löpning. Den aktivitet jag haft mest nytta av för hälsa och självförtroende. Har hållit mig pigg och fräsch. Skog och natur - Stor betydelse för hälsa och självförtroende. Sportfiske - Mycket bra matchning mellan mina grunddrivkrafter och det jag får ut av intresset. Musik - Ger god hälsa och inspiration. Valde jag rätt yrkesbana? Det är frågan med tanke på att mina intressen inom friluftsliv, idrott och musik ligger så högt värderat och att eventuella jobb inom dessa områden är av skild karaktär jämfört med de inom administration, offentlig förvaltning som jag tidigare haft i arbetslivet.

 

Självskattning/reflektion - utbildningar, poängsätt kolumn 2-6 i skalan 0-10, om du så vill, 0-100%. Eventuella minuspoäng i kolumn 3.

Denna tabell kan användas som analysverktyg och beslutsunderlag för den som funderar över sin framtid. Sitta nöjd? Komplettera utbildningen? Byta spår?

Linje/kurs/nivå/program 1.
Drivkrafter, ambitioner, mål med utbildningen/kursen
2.
Vilka ämnen, moment, projekt var intressanta?
3.
Vilka ämnen,
moment var ointressanta.
Minus 1-10. Lämnas blankt om man vill.
4.
Roller i arbetsgrupper?
5.
Egenskaper du hade nytta av?
6.
Värdering utbildningen.
Matchning drivkrafter?
Summa poäng
av plus och minus.
Gymasium, ekonomisk Otydliga drivkrafter, mål, ville ha ett jobb där jag kunde ha nytta av mitt siffersinne. Föräldrar valde åt mig.
Samhällskunskap,
psykologi.
5 poäng
Redovisning, affärsengelska, maskinskrivning.
Minus 4 poäng
Analytiker,
5 poäng
Drivande, nyfiken
siffersinne -
8 poäng

Var inte
mitt bästa val i livet.
5 poäng

19 av 40 poäng
Personalvetarutbildning Mer tydliga drivkrafter.
Ville ha chans att jobba med mer kvalificerade uppgifter. Gärna med människor, utveckling
Arbetspsykologi, arbetssociologi,
arbetsrätt. Praktikperioder.
8 poäng
Inget ämne var ointressant egentligen, Analytiker, gruppledare, fixare, clown.
6 poäng
God lyssnare, doer, social, analytiker, nyfiken.
10 poäng:
Jag visste varför jag började utbildningen och vilket yrke jag skulle satsa på.
10 poäng.
34 av 40 poäng
Företagsekonomi - magisternivå Drivkraften var att bredda min kompetens och att lära mig mer om management. Marknadsföring, entreprenörsskap, organisationsteori.
7 poäng
Inget ämne var oingtressant. Gruppledare, analytiker, koordinator.
8 poäng

Doer, analytiker, nyfiken.
10 poäng

Klart motiverad
att börja utbildningen. Haft stor
nytta av kunskaperna
i yrkeslivet.
8 poäng
33 av 40 poäng.
               
               

Reflektion: Hur högt kommer du på skalan, där max är 40 poäng och min är minus 10 poäng. Summera plus- och minuspoäng. När du ser i backspegeln. Hur tydliga var dina drivkrafter och mål inför utbildningsstarten? Vilka roller hade du i arbetsgrupperna? Hur trivdes du med dem? Hur matchade dina intressen, drivkrafter, mål, egenskaper den utbildning du valde? Hur hamnar du på poängskalan? Vilken betydelse har utbildningen haft för din yrkeskarriär?

Min analys: Gymnasieutbildningen. Fick strax under hälften av poängen. Speglar kanske min yrkeskarriär. Gick in i jobb som det egentligen kvittade om jag tog. Jag var aldrig riktigt intresserad av redovisning, konton, budgetar. Psykologi och samhällskunskap var jag mest intresserad av. Jag valde inte själv gymnasieutbildningen. Kom först in på en 2-årig naturvetenskaplig linje. Borde kanske ha tagit den.

Min analys: Personalvetarutbildningen. Mycket bättre matchning mot drivkrafter, intressen och ambitioner. Intressanta ämnen och intressent upplägg av undervisningen som dåvarande högskolan i Örebro hade. Problemet var att jag entligen utbildade mig mot fel sida av gungbrädan, nämligen arbetsgivarsidan. I grund och botten ville jag nog hellre står på personal- och medarbetarsidan. Utbildningen har ändå haft mycket stor betydelse för mitt arbetsliv.

Min analys: Ekonomutibldning högskola. Jag började gå kurser med sikte på jobb på ekonomiavdelningar, men så blev det inte med facit i hand. Tur var väl det för pratar vi om att hantera siffror och konton och bokslut, så är jag inte rätt man. Har inte det intresset. Däremot har jag haft stor nytta av företagsekonomipaketet eftersom utbildningen också är inriktad mot management och entreprenörskap.

Tillbaka