Tillbaka
 

Ungdomsarbetslösheten - bara elände eller finns det också möjligheter?

Inledning

Ända sedan den förra stora ekonomiska krisen på 90-talet har ungdomar haft det svårt på arbetsmarknaden och som det ser ut nu ett drygt decennium senare, har det aldrig sett kärvare ut. Sverige ligger också i topp inom EU med en ungdomsarbetslöshet på ca 30 procent vilket är mycket beklagligt och som borde mana till stordåd bland- och samarbete över blockgränserna för våra politiker.

Ser man till hur de politiska blocken och hur de senaste regeringarna jobbat med frågan får jag konstatera följande.

Man trampar på i stort sett likartade tankebanor och tar till likartade åtgärdsbatteri när det gäller att få ut arbetslösa ungdomar i jobb. Politikerna i bägge lägren ger arbetsförmedlingen likartade direktiv för hur myndigheten ska arbeta praktiskt med frågan och så här brukar det i regel se ut:

Mer eller mindre subventionerade anställningar;

Mer eller mindre praktikplatser;

Mer eller mindre söka jobb-kurser;

Mer eller mindre utbildningsinsatser och utbildningsplatser;

Mer eller mindre inslag av privata samarbetspartners.

Olika benämningar på i stort sett liknande arbetsmarknadsprogram.

Ingen av de två senaste regeringarna, vare sig med röd eller blå färg, har i någon högre grad lyckats få ner ungdomsarbetslösheten. Vad det däremot handlar om, enligt mitt sätt att se det, är rundgångar i systemet för ungdomen. Man skickas ut på kurser, praktik och coachning för att sedan återgå till ruta 1, för att sedan fortsätta stampa på i sin förtvivlans svett.

Är då politikerna ute och cyklar när man tänker till om arbetslösheten?

Nej, naturligtvis inte, man gör mycket bra saker och man har många goda föresatser, även om en del uttalanden får mig att ibland fundera på vilka attityder man har.

- Ungdomar ska inte sova bort dagarna utan i stället vara aktiva från morgon till kväll.

- Unga söker inte tillräckligt med jobb. Det tänker vi ändra på.

Utan att citera exakt har det låtit så vid några tillfällen, när nu ledande regeringsrepresentanter uttalat sig i tidningar.

Sedan har vi media som hela tiden basunerar ut "krigsrubriker" om hur besvärligt läget är för ungdomen och det kan i och för sig ha en viss nytta med sig. Omvärlden behöver nog få upp ögonen för detta med arbetslöshet, och det gäller förstås inte bara för ungdomen.

Experter uttalar sig till höger och vänster och gör sina analyser och ofta hamnar arbetsförmedlingen i skottgluggen med negativa förtecken.
Rätt eller fel att kritisera arbetsförmedlingen? Det är som sagt många som har åsikter, men man ska komma ihåg att regering och riksdag är de bestämmer regelverk och handlingsutrymme för det serviceorgan som ska ge stöd till de arbetslösa.

 

Hur kan politikerna förnya delar av arbetsmarknadspolitiken så att den mer möter unga arbetslösa och deras behov och förväntningar?

1. Dags att förnya arbetsförmedlingen?

- Ett sätt kan vara att ta bort kontrollfunktionen för arbetsförmedlarna och låt serviceorganet bli, ja just det, en service- och mötesarena. En mötesplats där arbetssökande och resurspersoner möts med ömsesidigt förtroende. Finns det någon egentlig anledning att arbetsförmedlare ska fortsätta att rapportera avvikelser till a-kassorna? Många upplever utbytet med arbetsförmedlingen som att det hela tiden finns en risk för sanktioner med i spelet och det är inte bra för kreativitet och utveckling.

- Ett annat sätt kan vara att organisera om verksamheten till flexibla och lokala servicekontor med täta kontakter för arbetsförmedlare med ungdomar och arbetsgivare.

- En arbetsförmedling i statlig regi behöver inte stå i motsats till anpassningsbarhet och nytänkande, men regelverk och miljö och sammanhang kan behöva ändras.

2. Ta vara på ungdomars inneboende kreativitet.

- Skapa arenor och mötesplatser där kreativitet, idéer och planer kan frodas och utvecklas. Ordna inspirationsdagar där småföretagare och andra intressanta resurspersoner bjuds in.
- Ge unga arbetslösa ökade möjligheter att testa av en affärsidé. Skapa platser där man får jobba nära experter och mentorer från de branscher, som man funderar på att gå in i.

3. Ta till vara på ungdomars språkkunskaper

- Från många och långa stunder vid datorn och otextade långfilmer

- Från deltagande i sociala medier och kontakter med personer från andra sidan jordklotet.

4. Ta till vara på ungdomars förvärvade strategitänkande

- Från långa och många stunder med online-/strategispel

5. Ta vara på ungdomars vana av obekväm "arbetstid".

- Från långa och många stunder med online-/strategispel. Många experter ondgör sig över ungas ovanor från datorhäng och spelberoende. Detta behöver inte enbart vara negativt. I stället borde dessa vanor kunna komma till nytta när det gäller nattjobb både inom landet och jobb mot fjärran marknader.

Avslutande ord

Jag tror att det är väldigt viktigt att ansvariga politiker och tjänstemän börjar tänka i nya banor när det gäller att skapa attraktiva aktiviteter och miljöer/sammanhang för våra unga arbetslösa. Ovanstående fem punkter kan ju kanske tjäna som tips för nya tankeexperiment om inte annat. Nu avslutar jag med några frågor till ansvariga.

Hur lockar man fram unga arbetslösas kreativitet att hitta nya vägar?

Hur lockar man fram unga arbetslösas vilja och energi till att söka jobb?

Hur lockar man fram en framtidstro hos unga arbetslösa?

Ovanstående bild kan illustrera en ung man med förhoppningar och med ett bra driv inombords.

© Illustrationer Rune Hemström 2010

© Klas Hägglund 2010

 

 
Tillbaka